HELP FILE


Waar worden bestanden opgeslagen/geëxporteerd tijdens een sessie die is gestart met Technician Console voor Mac?

    Technici die de Rescue Technician Console for Mac gebruiken, kunnen hun tijdens een ondersteuningssessie opgeslagen/uitgevoerde bestanden vinden op: Users/[username]/Library/Application Support/GoTo-Rescue/Bottles/GoToRescue/drive_c/users/crossover/My Documents.