HELP FILE


Waar worden bestanden opgeslagen/geëxporteerd tijdens een sessie die is gestart met Technician Console voor Mac?

Technici die de Rescue Technician Console voor Mac gebruiken, kunnen hun bestanden die tijdens een ondersteuningssessie zijn opgeslagen/geëxporteerd, vinden op: Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/GoTo-Rescue/Bottles/GoToRescue/drive_c/users/crossover/My Documents.