HELP FILE


Wat is LAN Scan?

LAN Scan?

Met Rescue's Connect on LAN-functie bent u in staat om uw lokale netwerk te scannen. De technicus ontvangt een lijst van toegankelijke apparaten op het LAN. De lijst geeft informatie over de volgende attributen van het apparaat:

  • Computernaam
  • Beschrijving
  • Werkgroep
  • Platform
  • IP-adressen
Opmerking: Connect on LAN is momenteel niet compatibel met Mac.

Procedure

De LAN-scan wordt gestart wanneer de technicus het dialoogvenster Computers de eerste keer opent of op Vernieuwen klikt op het tabblad Verbinden met LAN. In beide gevallen zoekt de Technician Console in het LAN naar domeinen en werkgroepen en detecteert apparaten daarin. Technician Console haalt vervolgens informatie op over de apparaten en geeft deze weer op het tabblad Connect On LAN. Deze LAN-scanprocedure maakt gebruik van Windows NetBIOS, via de poorten 137-139.