HELP FILE

Weergave van applet aanpassen

Een beheerder kan het uiterlijk van de applet aanpassen door aangepaste logo's en pictogrammen in te voegen.

 1. In de organisatiestructuur selecteert u het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Onder Klantapplet gaat u naar Logo's.
  Optie Beschrijving
  Toepassingsnaam Voer de tekst in die bovenaan de Klantapplet, de mobiele applet, en Instant Chat moet worden weergegeven.
  Logo Upload het logo zodat het geselecteerde kanaal of de technicusgroep dit kan gebruiken. Het logo wordt in de rechterbovenhoek van de standaard applet, mobiele applet en Instant Chat weergegeven. Om een voorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het sjabloon downloaden.
  Pictogram Upload het pictogram dat u wilt gebruiken. Het logo wordt in de linkerbovenhoek van de standaard applet, mobiele applet en Instant Chat weergegeven. Om een voorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het sjabloon downloaden.
Opmerking: De naam van uw organisatie wordt in de applet weergegeven zoals u deze hebt in gevuld in het veld Organisatie van Mijn Account > Contactgegevens wijzigen.