product icon

Weergave van applet aanpassen

  Dit artikel is een leidraad voor Beheerders van rescue.

  Een beheerder kan het uiterlijk van de applet aanpassen door aangepaste logo's en pictogrammen in te voegen.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal of Technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Klantapplet, ga naar Branding.
   Optie Beschrijving
   Naam van de toepassing Voer de tekst in die bovenaan de Klantapplet, de mobiele applet, en Instant Chat moet worden weergegeven.
   Logo
   Pictogram Upload het pictogram dat u wilt gebruiken. Het logo wordt in de linkerbovenhoek van de standaard applet, mobiele applet en Instant Chat weergegeven. Om een voorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het sjabloon downloaden.
  Opmerking: De naam van uw organisatie zal verschijnen op de Applet zoals ingevoerd in het Organisatie veld van het Mijn account > Contactinformatie wijzigen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022