HELP FILE

Weergave van applet aanpassen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Een beheerder kan de weergave van de applet aanpassen door aangepaste logo's en pictogrammen in te voegen.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Onder Klantapplet gaat u naar Branding.
  Optie Beschrijving
  Toepassingsnaam Voer de tekst in die bovenaan de klantapplet, de mobiele applet en Instant Chat moet worden weergegeven.
  Logo
  Pictogram Upload het pictogram dat u wilt gebruiken. Het logo wordt in de linkerbovenhoek van de standaard applet, mobiele applet en Instant Chat weergegeven. Om een voorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het sjabloon downloaden.
Opmerking:De naam van uw organisatie wordt in de applet weergegeven zoals u deze hebt ingevuld in het veld Organisatie van Mijn Account > Contactgegevens wijzigen.