HELP FILE

Velden bewerken op de SessielijstU kunt ieder aangepast veld (zoals gedefinieerd in het Beheercentrum) vanuit de Sessielijst bewerken voor iedere actieve sessie.

De Technicusgroep van de agent moet toestemming hebben om de functie In-line bewerken van de wachtrij te gebruiken.

  1. Voor een Actieve sessie, houdt u uw muis boven een veld. Ieder veld dat geel kleurt kan worden bewerkt. Het gehele veld moet zichtbaar zijn. Gebruik de schuifbalk om het gehele veld te tonen voordat u probeert wijzigingen aan te brengen.

  2. Klik op het veld. Het veld wordt bewerkbaar.

  3. Voer uw wijzigingen in.
  4. Verlaat het veld. De nieuwe waarde wordt getoond in het veld Naam, in de titel van het chatvenster en de titel van het tabblad Sessie.