HELP FILE


Velden bewerken op de Sessielijst

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

U kunt elk aangepast veld (zoals gedefinieerd in het Administratiecentrum) rechtstreeks vanuit de sessielijst bewerken voor elke actieve sessie.

De Technicusgroep van de agent moet toestemming hebben om de functie In-line bewerken van de wachtrij te gebruiken.

  1. Voor elke Actieve sessie, houd uw muis op een veld.

    Resultaat: Ieder veld dat geel kleurt kan worden bewerkt. Het gehele veld moet zichtbaar zijn. Gebruik de schuifbalk om het gehele veld te tonen voordat u probeert wijzigingen aan te brengen.

  2. Klik op het veld.

    Resultaat: Het veld wordt bewerkbaar.

  3. Voer uw wijzigingen in.
  4. Verlaat het veld.

    Resultaat: De nieuwe waarde wordt getoond in het veld Naam, in de titel van het chatvenster en de titel van het tabblad Sessie.