HELP FILE


Time-outs en waarschuwingen instellen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Beheerders kunnen een tijdsduur bepalen waarna een pincode, een wachtende sessie, een sessie die bezig is met verbinden, of een verbonden maar niet actieve sessie, verloopt. Ook kunnen ze alarmen configureren voor verlopen en wachtende sessies.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Maak onder Time-outs een selectie uit de volgende opties:
  Optie Beschrijving
  Geldigheidsperiode van privécode Dit is de geldigheidsduur van een pincode of een koppeling. Als een klant een sessie wil starten nadat deze tijd is verstreken, ontvangt hij een bericht met de mededeling dat de code of koppeling is verlopen.
  Verbonden sessies zullen time-out krijgen De tijd dat een verbonden sessie geldig blijft. De sessie wordt uit de wachtrij van de Technician Console verwijderd nadat de opgegeven tijd is verstreken.
  Sessies in de wacht zullen time-out krijgen Het aantal minuten waarna een wachtende sessie (een sessie in een wachtrij die nog niet is opgehaald) uit de wachtrij van een technicus wordt verwijderd. De sessie wordt in rood weergegeven voordat deze wordt verwijderd. Het aantal minuten kan tussen 1 en 999 liggen. De waarde 0 betekent dat een sessie nooit een time-out krijgt.
  Actieve sessie time-out Het aantal minuten waarna een actieve sessie wordt beëindigd als er geen handelingen worden verricht door de technicus of de klant. Bepaalde processen zullen een time-out voorkomen, waaronder de volgende: een geopende sessie voor Besturing op afstand, Schermen delen, of Bestandsbeheer; een Bestandsoverdracht die in behandeling is; of een geopend Opslaan-venster; of een implementatie van een Calling Card die in behandeling is. Het aantal minuten kan tussen 1 en 999 liggen. De waarde 0 betekent dat een actieve sessie nooit een time-out krijgt. Onderbroken sessies krijgen nooit een time-out.
  Time-out-alarmen Gebruik voorgedefinieerde kleuren om alarmen voor wachtende sessies en sessies met een time-out te markeren. De verbindings- en/of wachttijden kunnen worden opgegeven in seconden, met meerdere alarmen om wachtende sessies in de Technician Console naar het volgende niveau te escaleren.
 4. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
  • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen/in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.

Algemene sessie-time-out instellen

De algemene sessie-time-out bepaalt na hoeveel tijd een sessie uit de wachtrij van de Technician Console wordt verwijderd.

De time-out-periode kan worden ingesteld van 10 uur tot 14 dagen.

 1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
 2. Stel onder Algemene sessie-time-out in na hoeveel tijd een sessie uit de wachtrij van de Technician Console wordt verwijderd.
 3. Klik op Wijzigingen opslaan.