HELP FILE


Taak Vijf: Een wachtrij voor tickets instellen in Autotask

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Om de locatie voor automatisch aangemaakte Rescue tickets voor ondersteuningssessies te selecteren, geeft u uw wachtrij de naam "Rescue" of "Rescue". Anders wordt de standaard ticket wachtrij gebruikt.