product icon

Statusveranderingen van sessies in de Technician Console van Rescue

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  De volgende tabel beschrijft hoe een sessie van de ene status in de andere kan overgaan.

  Startstatus Eindstatus Hoe bereik je dit
  Bezig met verbinden Bezig met wachten De klant download en start de applet.
  Bezig met verbinden Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. De technicus maakt een pincode aan maar start de applet niet of accepteert de Algemene Voorwaarden niet. Tip: U kunt de T&C definiëren in Beheercentrum > Technicusgroep > Tabblad Instellingen > Klantapplet.
  2. Technicus laat de verbindingssessie aflopen (bijvoorbeeld na één minuut, of zoals gedefinieerd in Beheercentrum > Technicusgroep > Tabblad Instellingen > Time-outs).
  Bezig met wachten Actief
  1. De technicus maakt een pincode aan en deelt deze met de klant via een verbindingsmethode.
  2. De klant download de applet.
  3. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  Bezig met wachten Uitgaand De technicus verplaatst de sessie uit de sessiewachtrij van de Technician Console.
  Bezig met wachten Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. De klant download de applet.
  2. Technicus laat de verbindingssessie aflopen (zoals gedefinieerd in Beheercentrum > Technicusgroep > Tabblad Instellingen > Time-outs).
  Bezig met wachten Opnieuw verbinding maken
  1. De klant download de applet.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.

  Sessie krijgt binnen een minuut de status Opnieuw verbinding maken.

  Bezig met wachten Opnieuw opstarten De technicus start de computer van de klant opnieuw op terwijl de sessie de status Bezig met wachten heeft in de wachtrij van de Technician Console.
  Actief Sluiten
  1. De klant download de applet.
  2. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  3. De applet is aan de kant van de klant gesloten.
  Actief Time-out opgetreden
  1. Admin stelt Actieve sessie time-out in het Administration Center in. (Bijvoorbeeld op één minuut.)
  2. De klant download de applet.
  3. De technicus start een sessie in de Technician Console.

  Technician Console moet niet geselecteerd zijn totdat de time-outperiode voor inactiviteit verstreken is. Bepaalde processen zullen een time-out voorkomen, waaronder de volgende: een geopende sessie voor Besturing op afstand, Schermen delen, of Bestandsbeheer; een Bestandsoverdracht die in behandeling is; of een geopend "Opslaan" venster; of een implementatie van Calling Card die in behandeling is.

  Actief Verwijderd uit wachtrij van TC De technicus sluit een actieve sessie af door te klikken op Sessie beëindigen.
  Actief Opnieuw opstarten De technicus start de computer opnieuw op vanuit Technician Console of vraagt de klant zijn computer opnieuw op te starten.
  Actief Opnieuw verbinding maken De technicus schakelt de LAN-verbinding uit aan de kant van de klant of de computer van de klant verliest de netwerkverbinding.
  Actief Samenwerken
  1. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  2. Technicus A draagt de status Hoofdtechnicus over aan technicus B.
  3. Technicus A geeft de status Hoofdtechnicus terug aan technicus B.

  In dit geval verandert de status van technicus B van Geactiveerd in Samenwerken.

  Actief In de wacht De technicus klikt op Sessie onderbreken op een actieve sessie.
  Actief Uitgaand De technicus klikt op Sessie overdragen op een actieve sessie.
  In de wacht Actief
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. Technicus klikt op Sessie starten.
  In de wacht Uitgaand
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. Technicus klikt op Sessie overdragen.
  In de wacht Opnieuw opstarten
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. De klant start zijn computer opnieuw op.
  In de wacht Samenwerken
  1. De technicus accepteert een samenwerkingsuitnodiging door te klikken op Sessie starten.
  2. De technicus zet de samenwerkingssessie in de wachtstand door te klikken op Sessie onderbreken.
  3. De technicus klikt op Sessie starten om de sessie opnieuw te starten.
  In de wacht Sluiten
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. De klant sluit de applet.
  In de wacht Opnieuw verbinding maken
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  Opnieuw verbinding maken Actief
  1. De technicus maakt een sessie.
  2. Technicus klikt op Sessie starten om deze te starten.
  3. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  4. LAN is ingeschakeld.
  Opnieuw verbinding maken In de wacht
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  3. LAN is ingeschakeld.
  Opnieuw verbinding maken Time-out opgetreden
  1. Admin stelt Active session idle timeout in het Administration Center in. (Bijvoorbeeld op één minuut.)
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  3. Actieve sessie time-out verloopt.
  Opnieuw verbinding maken Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  2. De technicus klikt op Sessie beëindigen.
  Opnieuw verbinding maken Bezig met wachten
  1. De klant download de applet maar de technicus start de sessie niet.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  3. LAN is ingeschakeld.
  Opnieuw verbinding maken Inkomend
  1. De technicus draagt een sessie over.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  3. LAN is ingeschakeld.
  Opnieuw verbinding maken Offline
  1. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  2. De technicus wacht meer dan vijf minuten.
  Offline Actief
  1. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  2. De technicus wacht meer dan vijf minuten.
  3. LAN is ingeschakeld.
  Offline Time-out opgetreden
  1. Beheerder stelt Time-out voor inactiviteit in het Beheercentrum in op minstens acht minuten.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  Offline Verwijderd uit wachtrij van TC De technicus selecteert een sessie in Offline status en klikt op Sessie beëindigen.
  Offline In de wacht
  1. De technicus onderbreekt de sessie.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  3. De technicus wacht meer dan vijf minuten.
  4. LAN is ingeschakeld.
  Offline Bezig met wachten
  1. De klant download en start de applet maar de technicus start de sessie niet in de Technician Console.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  3. De technicus wacht meer dan vijf minuten.
  4. LAN is ingeschakeld.
  Inkomend Uitgaand
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. De technicus klikt op Sessie overdragen en selecteert een technicusgroep of kanaal.
  Inkomend Opnieuw verbinding maken
  1. De technicus draagt een sessie over.
  2. LAN wordt uitgeschakeld aan de kant van de klant.
  Inkomend Opnieuw opstarten
  1. De technicus draagt een sessie over.
  2. Computer van klant is opnieuw opgestart.
  Inkomend Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. De technicus draagt een sessie over.
  2. Sluit de applet of neem de uitgaande sessie aan in de oorspronkelijke Technician Console.
  Inkomend Actief De Technicus neemt een inkomende sessie aan.
  Uitgaand Actief
  1. Technicus A draagt een sessie over aan technicus B.
  2. Technicus A klikt op Sessie starten op de uitgaande sessie.

  In dit geval wordt de sessie verwijderd uit de wachtrij van de TC van technicus B, die de inkomende sessie niet heeft aangenomen.

  Uitgaand Inkomend
  1. Technicus A draagt een sessie over aan technicus B.
  2. Technicus B geeft de inkomende sessie terug aan technicus A.
  Uitgaand Opnieuw opstarten
  1. De technicus draagt een sessie over.
  2. De technicus start de computer van de klant opnieuw op.
  Uitgaand Sluiten
  1. De technicus draagt een sessie over.
  2. De klant sluit de applet.
  Uitgaand Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. Technicus A draagt een sessie over aan technicus B.
  2. Technicus B neemt de sessie aan.

  In dit geval wordt de sessie verwijderd uit de wachtrij van de TC van technicus A.

  Uitnodiging Samenwerken
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. Technicus klikt op Technicus uitnodigen.
  3. De uitgenodigde technicus klikt op Sessie starten.
  Uitnodiging Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. Technicus klikt op Technicus uitnodigen.
  3. Technicus klikt op Technicus verwijderen.
  Samenwerken Opnieuw opstarten
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  3. Technicus B accepteert de uitnodiging.
  4. Technicus B start de computer van de klant opnieuw op vanuit de Technician Console of vanaf de kant van de klant.
  Samenwerken Verwijderd uit TC wachtrij (Timed Out)
  1. Admin stelt Active session idle timeout in het Administration Center in. (Bijvoorbeeld op één minuut.)
  2. Technicus verwijdert selectie van Technician Console terwijl hij samenwerkt.
  Samenwerken Sluiten
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  3. Technicus A sluit de sessie als hoofdtechnicus of de klant sluit de sessie.
  Samenwerken In de wacht De technicus klikt op Sessie onderbreken vast terwijl u samenwerkt.
  Samenwerken Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  2. Technicus A klikt op Technicus verwijderen om Technicus B te verwijderen.

  In dit geval wordt de sessie verwijderd uit de wachtrij van de TC van technicus B.

  Samenwerken Actief
  1. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  2. Technicus A draagt de status Hoofdtechnicus over aan technicus B.
  3. Technicus B accepteert de lead-status door te klikken op de Leiding accepteren knipperende groene knop boven zijn chatlog.
  Opnieuw opstarten Actief De technicus of de klant start de computer van de klant opnieuw op.
  Opnieuw opstarten Sluiten
  1. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  2. Een van de technici start de computer van de klant opnieuw op.
  3. De hoofdtechnicus sluit de sessie tijdens het opnieuw opstarten.
  Opnieuw opstarten Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. Technicus A nodigt technicus B uit om in een sessie samen te werken.
  2. Technicus A (hoofdtechnicus) start de computer van de klant opnieuw op.
  3. Technicus A verwijdert technicus B met wie hij samenwerkt tijdens het opnieuw opstarten.
  Opnieuw opstarten Uitgaand
  1. De technicus maakt een sessie.
  2. Technicus klikt op Overdrachtssessie.
  3. De technicus start de computer van de klant opnieuw op nadat de sessie de status Uitgaand heeft gekregen.
  Opnieuw opstarten In de wacht
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. De technicus onderbreekt de sessie.
  3. De computer van de klant opnieuw opstarten vanaf de kant van de applet.
  Opnieuw opstarten Inkomend
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. Technicus klikt op Sessie overdragen.
  3. De klant start zijn computer opnieuw op.
  Opnieuw opstarten Samenwerken
  1. Technicus A start een sessie.
  2. Technicus A klikt op Technicus uitnodigen.
  3. Technicus B accepteert de uitnodiging.
  4. Technicus B start de computer van de klant opnieuw op.

  Na het opnieuw opstarten verandert de status van technicus B van Opnieuw opstarten in Samenwerken.

  Opnieuw opstarten Bezig met wachten
  1. De technicus maakt een sessie maar start deze niet.
  2. Klant start zijn computer opnieuw op.
  Sluiten Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. De technicus start een sessie in de Technician Console.
  2. Klant sluit de sessie.
  3. De technicus klikt op Sessie beëindigen in de Technician Console.
  Time-out opgetreden Time-out opgetreden
  1. Admin stelt Active session idle timeout in het Administration Center in. (Bijvoorbeeld op één minuut.)
  2. De technicus maakt een sessie.
  3. De technicus verplaatst de selectie van de Technician Console zodat de sessie time-out ondergaat.
  4. De technicus laat de sessie met time-out in de wachtrij van de Technician Console en wacht minstens drie minuten.

  De sessie behoudt de status Time-out opgetreden en verdwijnt niet uit de wachtrij.

  Time-out opgetreden Verwijderd uit wachtrij van TC
  1. Admin stelt Active session idle timeout in het Administration Center in. (Bijvoorbeeld op één minuut.)
  2. De technicus maakt een sessie.
  3. De technicus verplaatst de selectie van de Technician Console zodat de sessie time-out ondergaat.
  4. De technicus klikt op Sessie beëindigen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022