product icon

Enquêtes configureren

  Dit artikel is een leidraad voor Beheerders van rescue.

  Beheerders kunnen enquêtes maken die hun technici of hun klanten na afloop van een sessie kunnen invullen.

  De technicusenquête configureren

  Beheerders kunnen een enquête op maat maken en activeren die aan het einde van een sessie door de technicus moet worden ingevuld.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Selecteer onder Technicusenquête de gewenste opties:
   Optie Beschrijving
   Geen technicusenquête Kies Geen technicusenquête als u niet wilt dat uw technici een enquête invullen aan het einde van de sessie.
   Gebruik Rescue technicus enquête Kies Gebruik Rescue technicus enquête om reacties te verzamelen met behulp van een standaard Rescue enquête-interface. Het formulier kan maximaal tien vragen bevatten, elk met vijf vooraf gedefinieerde antwoordmogelijkheden of met open antwoordmogelijkheden. De enquête wordt aan het einde van de sessie aan de technici getoond. De resultaten van de enquête worden weergegeven in het rapport van de technicusenquête, dat in het tabblad Rapporten wordt aangemaakt.
   Zelf-gehoste technicusenquête gebruiken Kies Zelf-gehoste technicusenquête gebruiken om technici door te sturen naar een zelf-gehoste enquête of een externe enquêtetool. Voer de URL van uw enquête in het URL-veld in. Technici worden aan het einde van de sessie doorgestuurd naar de opgegeven site. In dit geval worden de gegevens van de enquête niet vermeld in het rapport Technicusenquête. In plaats daarvan wordt het systeem van de zelf-gehoste enquête of de externe site gebruikt.
   Voeg extra Rescue sessiedetails toe aan deze URL Als u gebruikmaakt van een zelf gehoste enquête of een enquête van een derde partij, selecteert u Aanvullende Rescue sessiegegevens toevoegen aan deze URL om de waarde van de sessie-ID en aangepaste velden naar de enquête te verzenden. Aan de enquête-URL worden de volgende gegevens toegevoegd:
   RescueSessionID=xxxxxxxxx&CField0=xxxxx&CField1=xxxxx&CField2=xxxxx&CField3=xxxxx&CField4=xxxxx&CField5=xxxxx
   Deze parameters kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een Rescue rapport te koppelen aan een extern rapport. Uw enquête moet worden gecodeerd om deze parameters te accepteren via een GET-verzoek.
   Opmerking: CField0, CField1 enzovoort hebben betrekking op Naam voor naamveld en andere aangepaste velden die zijn ingesteld in het tabblad Algemene instellingen. De waarden die aan de enquête worden doorgegeven, zijn de waarden die worden ingevoerd wanneer de sessie wordt gegenereerd.
  4. Klik op de knop Bewerken bij een vraag.

   Resultaat: Het vak Voer hier uw vraag in wordt geactiveerd.

  5. Voer uw vraag in.
  6. Kies het type vraag:
   • open vraag
   • vervolgkeuzelijst
  7. Selecteer verplicht als technici verplicht zijn de vraag te beantwoorden.
  8. Selecteer inschakelen om de vraag te activeren.

   Resultaat: De vraag wordt opgenomen in de enquête.

  9. Klik op Toepassen wanneer u tevreden bent met de vraag.
  10. Voeg desgewenst meer vragen toe.
  11. Sla de wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
   • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  Tip: Om de resultaten van de enquête te bekijken, gaat u naar het tabblad Rapporten en genereert u een rapport Technicusenquête.

  De klantenquête instellen

  Beheerders kunnen een enquête op maat maken en activeren die aan het einde van een sessie door de klant ingevuld kan worden.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal of Technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Selecteer onder Klantenquête de gewenste opties:
   Optie Beschrijving
   Geen klantenquête Kies Geen klantenquête als u niet wilt dat uw klanten een enquête invullen aan het einde van de sessie.
   Gebruik Rescue klantenonderzoek Kies Gebruik Rescue klantenenquête om reacties te verzamelen met behulp van een standaard Rescue enquête-interface. Het formulier kan maximaal tien vragen bevatten, elk met vijf vooraf gedefinieerde antwoordmogelijkheden of met open antwoordmogelijkheden. De enquête wordt aan het einde van de sessie aan de klant getoond. De resultaten van de enquête worden vermeld in het rapport Klantenquête, dat in het tabblad Rapporten wordt aangemaakt.
   Zelf-gehoste klantenquête gebruiken Kies Zelf-gehoste klantenquête gebruiken om klanten door te sturen naar een zelf-gehoste enquête of een externe enquêtetool. Voer de URL van uw enquête in het URL-veld in. Klanten worden aan het einde van de sessie doorgestuurd naar de opgegeven site. In dit geval worden de gegevens van de enquête niet vermeld in het rapport Klantenquête. In plaats daarvan wordt het systeem van de zelf-gehoste enquête of de externe site gebruikt.
   Voeg extra Rescue sessiedetails toe aan deze URL Als u gebruikmaakt van een zelf gehoste enquête of een enquête van een derde partij, selecteert u Aanvullende Rescue sessiegegevens toevoegen aan deze URL om de waarde van de sessie-ID en aangepaste velden naar de enquête te verzenden. Aan de enquête-URL worden de volgende gegevens toegevoegd:
   RescueSessionID=xxxxxxxxx&CField0=xxxxx&CField1=xxxxx&CField2=xxxxx&CField3=xxxxx&CField4=xxxxx&CField5=xxxxx
   Deze parameters kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een Rescue rapport te koppelen aan een extern rapport. Uw enquête moet worden gecodeerd om deze parameters te accepteren via een GET-verzoek.
   Opmerking: CField0, CField1 enzovoort hebben betrekking op Naam voor naamveld en andere aangepaste velden die zijn ingesteld in het tabblad Algemene instellingen. De waarden die aan de enquête worden doorgegeven, zijn de waarden die worden ingevoerd wanneer de sessie wordt gegenereerd.
  4. Klik op inschakelen en vervolgens op bewerken om vragen te activeren en te bewerken.
  5. Sla de wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
   • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  Tip: Om de resultaten van de enquête te bekijken, gaat u naar het tabblad Rapporten en genereert u een rapport Klantenquête.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022