HELP FILE


De Administratiecentrum Organisatieboom is waar Beheerders Rescue configureren om overeen te komen met hun ondersteuningsorganisatie. Zodra de organisatie is opgezet, biedt de Organization Tree een duidelijke weergave van de structuur, en maakt het gemakkelijk om bestaande organisatieleden en kanalen te selecteren, en wijzigingen aan te brengen.

De configuratie van de Organization Tree is een duidelijke voorwaarde om Rescue op een efficiënte en georganiseerde manier te gebruiken. Het wordt gewoonlijk uitgevoerd door (hoofd)beheerders voordat enige echte ondersteuningsactiviteit kan plaatsvinden. Deze eerste configuratie bestaat uit een logische opeenvolging van insteltaken, die u het beste kunt uitvoeren door de instructies van begin tot eind te volgen, die hier worden beschreven met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Uw organisatie configureren
  • Instellen van kanalen
  • Instellen van de applet
  • Rescue+Mobile instellen
  • Rescue Lens configureren

Merk op dat individuele instellingen later kunnen worden gewijzigd.