HELP FILE

In de organisatiestructuur van het Beheercentrum kunnen beheerders Rescue configureren naar de wensen van hun supportorganisatie. Zodra u uw organisatie hebt ingesteld, biedt de organisatiestructuur een duidelijk overzicht van de organisatie, en kunt u eenvoudig bestaande leden en kanalen in de organisatie selecteren en wijzigingen aanbrengen.

Het configureren van de organisatiestructuur is een duidelijke voorwaarde om Rescue ordelijk en efficiënt te kunnen gebruiken. De configuratie wordt doorgaans uitgevoerd door (hoofd)beheerders, voordat de werkelijke supportactiviteiten van start gaan. Deze eerste configuratie bestaat uit een aantal configuratietaken, die het beste kunnen worden uitgevoerd door de uitgebreide instructies hier te doorlopen, en die de volgende onderwerpen betreffen:

  • Uw organisatie configureren
  • Instellen van kanalen
  • Instellen van de applet
  • Rescue+Mobile instellen
  • Rescue Lens configureren

NB: individuele instellingen kunnen later gewijzigd worden.