HELP FILE

Rapport Chatlogbestand externe technici

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport biedt het chatlogboek en sessienotities voor de geselecteerde periode voor iedere enkele sessie uitgevoerd met een externe technicus.

U kunt rapporten van chatlogbestanden maken van uw Rescue-technici en van uitgenodigde externe technici. Als u een rapport maakt over externe technici worden alleen de sessies waarbij de uitgenodigde technicus goedgekeurd was hier weergegeven. Als u een rapport maakt over uw Rescue-technici worden ook sessies met niet geregistreerde externe technici weergegeven.

Begintijd
De precieze tijd waarop de sessie voor de externe technicus overgegaan is naar de status Samenwerkend. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de sessie voor de externe technicus overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Totale tijd
De som van Actieve Tijd, Onderbrekingstijd, Herstarttijd en Herverbindingstijd; met uitzondering van Wachttijd. Dit is niet hetzelfde als de Totale Tijd die getoond wordt in de Sessielijst van de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Naam externe technicus
De naam van externe technicus. Voor goedgekeurde externe technici wordt de naam opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt de naam opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
E-mailadres externe technicus
Het e-mailadres van externe technicus. Voor goedgekeurde externe technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Naam uitnodiger
De naam van de technicus die de externe technicus heeft uitgenodigd. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID uitnodiger
De Rescue-identificatiecode van de technicus die de externe technicus heeft uitgenodigd. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
E-mail uitnodiger
Het e-mailadres de technicus die de externe technicus heeft uitgenodigd. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Chatlogboek
Een pictogram wordt weergegeven wanneer een Chatlogboek beschikbaar is. Klik op de pictogram om het logboek te bekijken. Datatype: String. Datalengte: 2048 tekens.