product icon

Rapport Prestatie (Samenvatting)

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont collectieve prestatiegegevens van alle leden van de geselecteerde unit binnen de geselecteerde periode.

  Aantal sessies
  Het totaal aantal verwerkte enquêtes. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale aanmeldingstijd
  De totale tijd dat een technicus aangemeld is geweest in de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddeld aantal sessies per uur
  Het gemiddelde aantal sessies dat per uur wordt afgehandeld. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Gemiddelde ophaaltijd
  De gemiddelde tijd die is verstreken tussen het begin van de wachtstatus en het begin van de actieve status (wanneer de sessie wordt opgehaald door de technicus). Vanuit het perspectief van de klant is dit de tijd dat de klant het bericht Wacht op technicus ziet. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde sessieduur
  De gemiddelde lengte van sessies die verwerkt worden door technici in de geselecteerde unit. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde werktijd
  De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale sessietijd
  De totale lengte van sessies die verwerkt worden door technici in de geselecteerde unit. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Langste sessie
  De duur van de langste sessie die tijdens de selectieperiode is afgehandeld door een lid van de geselecteerde unit. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale actieve tijd
  De totale tijd die technici hebben doorgebracht in de Actieve status voor alle sessies. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (status Actief) en afsluiten (status Gesloten) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale werktijd
  De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022