HELP FILE

Overgedragen sessies - uitgebreid rapport

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van gegevens voor iedere uitgevoerde overdracht door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

Iedere rij representeert één overdracht.

Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overdrachttijd
De precieze tijd van de overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Wachttijd
De tijdsduur voordat de klant de sessie afbreekt of opnieuw overdraagt. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen door: Technicus-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus die de overdracht heeft uitgevoerd. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overgedragen door
De entiteit die de overdracht gestart is. De waarde Systeem wordt teruggestuurd voor Kanaalsessies die automatisch overgedragen worden volgens de regels die ingesteld zijn in de Instellingen > Sessiebeheer > Wachtende sessies automatisch overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen van: Technicus- of kanaal-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overgedragen van
De technicus of het kanaal waaruit de sessie werd overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan: Technicus- of kanaal-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus of het kanaal waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overgedragen aan
De technicus of het kanaal waarheen de sessie werd overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Opmerking bij overdracht
De waarde van het veld Commentaar in het dialoogvenster Sessie overdragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overdrachtstijd
De tijdsduur bij het Overdragen. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overgedragen van: Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overgedragen van: Technicusgroep
De technicusgroep waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan: Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overgedragen aan: Technicusgroep
De technicusgroep waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Chatlogbestand
Er wordt een pictogram weergegeven indien er een chatlogbestand beschikbaar is. Klik op de pictogram om het logboek te bekijken. Datatype: String. Datalengte: niet gespecificeerd.