HELP FILE


Over Systeeminformatie - Toepassingen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Met Systeeminfo > Toepassingen geeft u informatie weer over geïnstalleerde programma's. Deze informatie kunt u ook weergeven in Windows bij Configuratiescherm > Software.

Tijdens een actieve sessie klikt u op Toepassingsgegevens aanvragen om gegevens op te vragen van het apparaat van de klant.