HELP FILE


Over Systeeminformatie - Processen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Met Systeeminfo > Processen geeft u informatie weer over processen die worden uitgevoerd. Deze informatie kunt u ook weergeven in Windows bij Taakbeheer > Processen.

Tijdens een actieve sessie klikt u op Procesgegevens aanvragen om gegevens op te vragen van het apparaat van de klant.