HELP FILE

Over Posten naar URL

De functie Post to URL (versturen naar URL) wordt gebruikt in combinatie met integratie-API's van CRM (met name requestPINCode) om een volledige set van integratiehulpmiddelen voor CRM- of andere toepassingen te bieden.

Het posten naar URL geeft u de mogelijkheid om uw eigen serverscript te hosten voor de afhandeling en gewenste verwerking van de Rescue-sessiegegevens. Voorbeelden van mogelijk gebruik zijn database-import en e-mailmeldingen.

Hoe het werkt

  • De Rescue-technicus start een supportsessie.
  • Aan het begin en/of eind van een sessie worden de sessiegegevens overgedragen via HTTP Post of XML naar de opgegeven URL
  • Uw script verwerkt de gegevens zoals opgegeven in uw code

Posten naar URL variabelen

Dit zijn de variabelen die worden verzonden via de functie Posten naar URL.

[...] wordt vervangen door de werkelijke gegevenswaarde. Bij deze methode wordt een XML-verzoek aan uw URL gedaan. Dit kunt u verwerken via een XML-parser.

Gegevens Rescue-sessie Beschrijving
<sessionid>[...]</sessionid> Rescue Sessie-ID
<techid>[...]</techid> ID van technicus
<techssoid>[...]</techssoid> Technicus Enkele gebruikersnaam-ID (zoals bepaald op het tabblad Organisatie in het Beheercentrum)
<techname>[...]</techname> Naam van technicus (zoals bepaald in het tabblad Organisatie)
<techemail>[...]</techemail> E-mailadres van de technicus (zoals bepaald op het tabblad Organisatie)
<techdescr>[...]</techdescr> Omschrijving van de technicus (zoals bepaald in het tabblad Organisatie)
<cfield0>[...]</cfield0> Geretourneerde waarde voor het Naamveld (zoals bepaald op het tabblad Algemene instellingen in het Beheercentrum)
<cfield1>[...]</cfield1> Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 1 (zoals bepaald in het tabblad Wereldwijde instellingen)
<cfield2>[...]</cfield2> Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 2 (zoals bepaald in het tabblad Wereldwijde instellingen)
<cfield3>[...]</cfield3> Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 3 (zoals bepaald in het tabblad Wereldwijde instellingen)
<cfield4>[...]</cfield4> Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 4 (zoals bepaald in het tabblad Wereldwijde instellingen)
<cfield5>[...]</cfield5> Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 5 (zoals bepaald in het tabblad Wereldwijde instellingen)
<tracking0>[...]</tracking0> Geretourneerde waarde voor het Traceringsveld; meestal gebruikt voor het toewijzen van Rescue-sessies aan en CRM
<chatlog>[...]</chatlog> Kopie van alle chat, bewaard sinds de laatste verzending
<notes>[...]</notes> Aantekeningen opgeslagen door de technicus
<waitingtime>[...]</waitingtime> Vanaf het begin van de Wachtstatus tot het starten van de sessie (Actieve status) in seconden
<pickuptime>[...]</pickuptime> De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief (UTC)
<closingtime>[...]</closingtime> De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Gesloten of Time-Out (UTC)
<worktime>[...]</worktime> Huidige gebruikstijd van de Technician Console tijdens de sessie (tot de verzending) in seconden
<lastactiontime>[...]</lastactiontime> De precieze tijd van de laatste actie die genomen is door de technicus in de Technician Console (UTC)
<transmitted>[...]</transmitted> Hoeveelheid gegevens die overgedragen zijn tijdens de sessie (tot de verzending) in bytes
<platform>[...]</platform> Het platform van het apparaat van de klant
<tsurvey0>[...]</tsurvey0> Geretourneerde waarde voor Technicusenquête Vraag 1 (zoals bepaald in het tabblad Instellingen)
<tsurvey1>[...]</tsurvey1> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 2
<tsurvey2>[...]</tsurvey2> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 3
<tsurvey3>[...]</tsurvey3> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 4
<tsurvey4>[...]</tsurvey4> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 5
<tsurvey5>[...]</tsurvey5> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 6
<tsurvey6>[...]</tsurvey6> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 7
<tsurvey7>[...]</tsurvey7> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 8
<tsurvey8>[...]</tsurvey8> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 9
<tsurvey9>[...]</tsurvey9> Geretourneerde waarde voor de Technicusenquête Vraag 10

HTTP-post gebaseerd

Bij deze methode wordt de URL verzonden met de POST-variabelen aan het einde. Dit is hetzelfde als het verzenden van een HTML-formulier. De variabelen gebruiken dezelfde naamgevingsconventie als de XML-indeling.
https://voorbeeld.com/script.aspx]?Sessie-ID=[...]&Tech-ID=[...]&TechSSOID=[...]&TechDescr=[...]&CField0=[...]&CField1=[...]&CField2=[...]&CField3=[...]&CField4=[...]&CField5=[...]&Tracking0=[...]&ChatLog=[...]&Notes=[...]&WaitingTime=[...]&PickupTime=[...]&ClosingTime=[...]&WorkTime=[...]&LastActionTime=[...]&Transmitted=[...]&TSurvey0=[...]&TSurvey1=[...]&TSurvey2=[...]&TSurvey3=[...]&TSurvey4=[...]&TSurvey5=[...]&TSurvey6=[...]&TSurvey7=[...]&TSurvey8=[...]&TSurvey9=[...]
Opmerking: De optie HTTP-post is eigenlijk POST-gegevens. De GET-methode werkt niet goed.