HELP FILE

Navigeren en sorteren van bestanden met behulp van Bestandsbeheer

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

De navigeer- en sorteeropties zijn opgenomen in een vervolgkeuzemenu in de werkbalk van het Bestandsbeheer. Voor elk item zijn sneltoetsen beschikbaar.

Opmerking: De bestanden van de host-computer worden in het rechterkader weergegeven, die van de client-computer in het linkerkader. Gebruik de Tab-toets om te schakelen tussen de twee kaders.
Optie Snelkoppeling (Windows-client) Beschrijving
Vernieuwen F5 Hiermee vernieuwt u de mapweergave op zowel de client- als host-computer.
Omhoog Backspace Hiermee gaat u naar de bovenliggende directory.
Lijst met stations Ctrl+Backspace Hiermee geeft u de beschikbare hoofdstations op de geselecteerde computer weer.
Station links selecteren Alt+F1 Hiermee selecteert u het schijfstation dat u in het linkerdeelvenster van het venster Bestandsbeheer wilt weergeven.
Station rechts selecteren Alt+F2 Hiermee selecteert u het schijfstation dat u in het rechterdeelvenster van het venster Bestandsbeheer wilt weergeven.
Ga naar map... Ctrl+G Hiermee opent u een vak waarin u de naam van de specifieke map of directory typt die u wilt weergeven.
Sorteren op naam Ctrl+1 Hiermee sorteert u de inhoud van de directory op bestandsnaam.
Sorteren op type Ctrl+2 Hiermee sorteert u de inhoud van de directory op bestandstype.
Sorteren op grootte Ctrl+3 Hiermee sorteert u de inhoud van de directory op bestandsgrootte.
Sorteren op datum Ctrl+4 Hiermee sorteert u de inhoud van de directory op de datum waarop de bestanden het laatst zijn gewijzigd.
Weergeven... Selecteer Mappen voor alle gebruikers weergeven, Verborgen bestanden weergeven en/of Systeembestanden weergeven, of een combinatie hiervan.
Tip: door te klikken kunt u schakelen tussen de lokale en externe schijfstations in het linker- of rechterdeelvenster van het venster Bestandsbeheer (de snelkoppeling is Alt+1 en Alt+2).