HELP FILE


Mobiele systeeminformatie bekijken via Click2Fix

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Het tabblad Click2Fix is een handig hulpmiddel voor technici om verschillende aspecten van het apparaat van de klant te analyseren. Met gespecialiseerde widgets kunnen technici specifieke gegevens van het mobiele apparaat ophalen.

De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Click2Fix voor mobiel te gebruiken.

De sessie moet Actief zijn.

Opmerking: De volgende functies (indien ondersteund) zijn alleen beschikbaar op iOS bij gebruik van het Chat-sessietype. Voor meer informatie, zie iOS-apparaten ondersteunen.

Informatiebalk en waarschuwingsbalk

Meteen nadat een sessie is gestart ontvangen technici de belangrijkste informatie over het mobiele apparaat.

De blauwe informatiebalk geeft basisinformatie over het apparaat weer. Bijvoorbeeld:

 • Fabrikant
 • Apparaatmodel
 • Telefoonnummer
De rode waarschuwingsbalk markeert belangrijke problemen of actiepunten. Bijvoorbeeld:
 • Accu-informatie (stroomniveau, temperatuur)
 • Gemarkeerde en ontbrekende toepassingen
 • Verlopen of geïnstalleerde firmware

Accuwaarschuwingen worden geactiveerd door de volgende hardgecodeerde instellingen:

Batterij vermogen "Zeer laag"
< 20%
Accutemperatuur 'Oververhit'
> 55 graden Celsius

App-controle

Bij het starten van een sessie met een Android-toestel controleert de Technician Console of er apps zijn volgens de parameters die zijn ingesteld in een XML-bestand dat is geüpload in het Administration Center.

Firmwarecontrole

Bij het starten van een sessie met een Android- of iOS-apparaat controleert de Technician Console automatisch de firmware van het apparaat aan de hand van de OS-eigenschappen die zijn gedefinieerd in een bestand dat is geüpload in het Administration Center. Het bestand kan ook een URL bevatten naar huidige firmware.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS bij gebruik van het Chat-sessietype. Voor meer informatie, zie iOS-apparaten ondersteunen.

Informatie mobiel netwerk

Voor Android- en iOS-apparaten kunnen technici netwerkinformatie bekijken vanaf het apparaat van de klant. Afhankelijk van het platform zijn dat mogelijk:

 • Stationaire operator
 • Zwervende operator
 • Verbindingstype
 • Signaalsterkte
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS bij gebruik van het Chat-sessietype. Voor meer informatie, zie iOS-apparaten ondersteunen.

Signaalsterkte wordt bepaald door de volgende hardgecodeerde instellingen:

Hoog
... - 90 dBm
Normaal
- 100 ... - 91 dBm
Laag
- 110 ... - 101 dBm
Zeer laag
- 111 dBm en lager

Systeeminformatie

Voor Android- en iOS-apparaten kunnen technici basissysteeminformatie bekijken vanaf het apparaat van de klant. Afhankelijk van het platform zijn dat mogelijk:
 • Systeemversie
 • Nummer basisband
 • Build-nummer
 • Geheugen
 • Interne opslag
 • SD-kaart
 • IMEI
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS bij gebruik van het Chat-sessietype. Voor meer informatie, zie iOS-apparaten ondersteunen.

Verbindingsinformatie

Technici kunnen de verbindingsstatus voor Bluetooth, GPS en Wi-Fi weergeven.

Informatie accustatus

Voor Android- en iOS-apparaten kunnen technici de basisgegevens van de batterij bekijken.
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS bij gebruik van het Chat-sessietype. Voor meer informatie, zie iOS-apparaten ondersteunen.

Informatie over processen

Technici kunnen processen en toepassingen die op een Android-apparaat worden uitgevoerd weergeven, en zien hoeveel geheugen deze gebruiken.

Informatie over toepassingen

Deze functie is alleen actief als de App Checker-lijst is geüpload in het Administration Center op Algemene instellingen > Mobile device settings > App Checker List Upload .

Bij verbinding met een Android-apparaat controleert de Technician Console op ontbrekende of ongewenste (gemarkeerde) apps volgens paramaters die zijn ingesteld in een XML-bestand dat is geüpload in het Beheercentrum.

Informatie over e-mail

Technici kunnen configuratie-informatie weergeven over de e-mailaccounts die in de standaard e-mailapp van het mobiele apparaat van de klant zijn geconfigureerd.

De e-mailaccounts die in de standaard e-mailapp zijn geconfigureerd worden in de widget weergegeven. Klik op het oogje naast het account waarvoor u de configuratieparameters wilt weergeven.