product icon

Mobiele systeeminformatie bekijken via Click2Fix

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  Het tabblad Click2Fix is een handig hulpmiddel voor technici om verschillende aspecten van het apparaat van de klant te analyseren. Met gespecialiseerde widgets kunnen technici specifieke gegevens van het mobiele apparaat ophalen.

  De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Click2Fix voor mobiel te gebruiken.

  De sessie moet Actief zijn.

  Opmerking: De volgende functies (indien ondersteund) zijn alleen beschikbaar op iOS bij gebruik van het sessietype Chat. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.

  Informatiebalk en waarschuwingsbalk

  Meteen nadat een sessie is gestart ontvangen technici de belangrijkste informatie over het mobiele apparaat.

  De blauwe informatiebalk geeft basisinformatie over het apparaat weer. Bijvoorbeeld:

  • Fabrikant
  • Apparaatmodel
  • Telefoonnummer
  De rode waarschuwingsbalk markeert belangrijke problemen of actie-items. Bijvoorbeeld:
  • Accu-informatie (stroomniveau, temperatuur)
  • Gemarkeerde en ontbrekende toepassingen
  • Verlopen of geïnstalleerde firmware

  Accuwaarschuwingen worden geactiveerd door de volgende hardgecodeerde instellingen:

  Batterijvermogen "Zeer laag"
  < 20%
  Accutemperatuur 'Oververhit'
  > 55 graden Celsius

  App-controle

  Bij het starten van een sessie met een Android-toestel controleert de Technician Console op apps volgens de parameters die zijn ingesteld in een XML-bestand dat is geüpload in het Administratiecentrum.

  Firmwarecontrole

  Bij het starten van een sessie met een Android- of iOS-apparaat controleert de Technician Console automatisch de firmware van het apparaat volgens de OS-eigenschappen die zijn gedefinieerd in een bestand dat is geüpload in het Administratiecentrum. Het bestand kan ook een URL bevatten naar huidige firmware.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.

  Informatie mobiel netwerk

  Voor Android- en iOS-apparaten kunnen technici netwerkinformatie bekijken vanaf het apparaat van de klant. Afhankelijk van het platform zijn dat mogelijk:

  • Stationaire operator
  • Zwervende operator
  • Verbindingstype
  • Signaalsterkte
  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.

  Signaalsterkte wordt bepaald door de volgende hardgecodeerde instellingen:

  Hoog
  ... - 90 dBm
  Normaal
  - 100 ... - 91 dBm
  Laag
  - 110 ... - 101 dBm
  Zeer laag
  - 111 dBm en lager

  Systeeminformatie

  Voor Android- en iOS-apparaten kunnen technici basissysteeminformatie bekijken vanaf het apparaat van de klant. Afhankelijk van het platform zijn dat mogelijk:
  • Systeemversie
  • Nummer basisband
  • Build-nummer
  • Geheugen
  • Interne opslag
  • SD-kaart
  • IMEI
  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.

  Verbindingsinformatie

  Technici kunnen de verbindingsstatus voor Bluetooth, GPS en Wi-Fi weergeven.

  Informatie accustatus

  Voor Android- en iOS-apparaten kunnen technici basisgegevens over de batterij bekijken.
  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.

  Informatie over processen

  Technici kunnen processen en toepassingen die op een Android-apparaat worden uitgevoerd weergeven, en zien hoeveel geheugen deze gebruiken.

  Informatie over toepassingen

  Deze functie is alleen actief als de App Checker-lijst is geüpload in het Administration Center op Algemene instellingen > Mobile device settings > App Checker List Upload .

  Bij verbinding met een Android-apparaat controleert de Technician Console op ontbrekende of ongewenste (gemarkeerde) apps volgens paramaters die zijn ingesteld in een XML-bestand dat is geüpload in het Beheercentrum.

  Informatie over e-mail

  Technici kunnen configuratie-informatie weergeven over de e-mailaccounts die in de standaard e-mailapp van het mobiele apparaat van de klant zijn geconfigureerd.

  De e-mailaccounts die in de standaard e-mailapp zijn geconfigureerd worden in de widget weergegeven. Klik op het oogje naast het account waarvoor u de configuratieparameters wilt weergeven.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022