HELP FILE

Mobiele systeeminformatie bekijken via Click2FixHet tabblad Click2Fix is een handig hulpmiddel voor technici om verschillende aspecten van het apparaat van de klant te analyseren. Met gespecialiseerde widgets kunnen technici specifieke gegevens van het mobiele apparaat ophalen.

De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Click2Fix voor mobiel te gebruiken.

De sessie moet Actief zijn.

Informatiebalk en waarschuwingsbalk

Meteen nadat een sessie is gestart ontvangen technici de belangrijkste informatie over het mobiele apparaat.

De blauwe informatiebalk geeft basisinformatie over het apparaat weer. Bijvoorbeeld:

 • Fabrikant
 • Apparaatmodel
 • Telefoonnummer
De rode waarschuwingsbalk markeert belangrijke problemen of actie-items. Bijvoorbeeld:
 • Accu-informatie (stroomniveau, temperatuur)
 • Gemarkeerde en ontbrekende toepassingen
 • Verlopen of geïnstalleerde firmware
Accuwaarschuwingen worden geactiveerd door de volgende hardgecodeerde instellingen:

Accustroom 'Zeer laag'
< 20%
Accutemperatuur 'Oververhit'
> 55 graden Celsius

App-controle

Bij aanvang van een sessie met een Android- of BlackBerry-apparaat controleert de Technician Console op apps volgens paramaters die zijn ingesteld in een XML-bestand dat is geüpload door het beheercentrum.

Firmwarecontrole

Bij aanvang van een sessie met een Android-, BlackBerry- of iOS-apparaat controleert de Technician Console de firmware van het apparaat automatisch volgens eigenschappen van het besturingssysteem die zijn ingesteld in een bestand dat is geüpload in het Beheercentrum. Het bestand kan ook een URL bevatten naar huidige firmware.

Informatie mobiel netwerk

Voor Android-, BlackBerry- en iOS-apparaten kunnen technici netwerkinformatie vanaf het apparaat van de klant weergeven. Afhankelijk van het platform zijn dat mogelijk:

 • Home-operator
 • Roaming-operator
 • Verbindingstype
 • Signaalsterkte
Signaalsterkte wordt bepaald door de volgende hardgecodeerde instellingen:

Hoog
... - 90 dBm
Normaal
- 100 ... - 91 dBm
Laag
- 110 ... - 101 dBm
Zeer laag
- 111 dBm en lager

Systeeminformatie

Voor Android-, BlackBerry- en iOS-apparaten kunnen technici basissysteeminformatie vanaf het apparaat van de klant weergeven. Afhankelijk van het platform zijn dat mogelijk:
 • Systeemversie
 • Nummer basisband
 • Build-nummer
 • Geheugen
 • Interne opslag
 • SD-kaart
 • IMEI

Verbindingsinformatie

Technici kunnen de verbindingsstatus voor Bluetooth, GPS en Wi-Fi weergeven.

Informatie accustatus

Voor Android-, BlackBerry- en iOS-apparaten kunnen technici basisinformatie over de accu weergeven.

Informatie over processen

Technici kunnen processen en toepassingen die op een Android-apparaat worden uitgevoerd weergeven, en zien hoeveel geheugen deze gebruiken.

Informatie over toepassingen

Deze functie is alleen actief als de App-controle is geüpload in het Beheercentrum via Algemene Instellingen > Instellingen mobiel apparaat > Uploaden lijst App-controle.

Bij verbinding met een Android-apparaat controleert de Technician Console op ontbrekende of ongewenste (gemarkeerde) apps volgens paramaters die zijn ingesteld in een XML-bestand dat is geüpload in het Beheercentrum.

Informatie over e-mail

Technici kunnen configuratie-informatie weergeven over de e-mailaccounts die in de standaard e-mailapp van het mobiele apparaat van de klant zijn geconfigureerd.

De e-mailaccounts die in de standaard e-mailapp zijn geconfigureerd worden in de widget weergegeven. Klik op het oogje naast het account waarvoor u de configuratieparameters wilt weergeven.