HELP FILE


Rescue atinsert.aspx webservice

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Deze service roept de Autotask API aan om de Rescue Sessiegegevens in een ticket in Autotask in te voegen.

Input Waarden

Element Beschrijving
SessionID Rescue Sessie-ID
TechID Rescue Session Tech ID
TechNaam Rescue Sessie Tech Naam
SSOID Rescue Session Single Sign on ID
TechDescr Rescue SessionTech Beschrijving
Status Rescue Session Status
CField0..5 Klantgegevens (rekeningnaam, naam van de vertegenwoordiger, enz...)
ChatLog Rescue Session Chat Log
Wachttijd Rescue Sessie wachttijd
PickupTime Rescue Session Pickup Time
Sluitingstijd Rescue Sessie Sluitingstijd
tracking0 Autotask ticketnummer, Apparaat-ID, Account-ID, Geïntegreerde Autotask gebruikersnaam, Geïntegreerd Autotask wachtwoord

Mogelijke fouten

De volgende fouten kunnen zich voordoen bij het aanmaken van een ticket:

Ticket aanmaken voor waarschuwing in Autotask mislukt
Het was niet mogelijk om een ticket aan te maken in Autotask. De reden van de mislukking wordt beschreven in de bijgevoegde foutmelding.
Hulpbron niet gevonden in Autotask
De Autotask-gebruikersaccount die probeert de Rescue -sessie in Autotask in te voegen, is niet gevonden.