HELP FILE


Is er een limiet voor het aantal gelijktijdige Rescue-sessies?

In geval van privésessies:

Er geldt geen beperking voor het aantal gelijktijdige privésessies. Er geldt wel een beperking voor het aantal nieuwe sessies dat per minuut gestart kan worden. Per minuut kunnen maximaal 500 nieuwe privésessies worden gestart per Rescue-account. Deze tijd wordt bijgehouden met de lopende-tijdmethode (Huidig tijdstip minus 60 seconden).

Wanneer het maximumaantal gelijktijdige sessies is bereikt en een nieuwe privésessie wordt geïnitieerd voor het betreffende Rescue-account, wordt de klant doorgestuurd naar de volgende URL:

https://secure.logmeinrescue.com/errorpages/concurrentsessionslimitreached.aspx

Let op: de LogMeIn Rescue Technician Console is getest met een maximum van 10.000 gelijktijdige sessies in de wachtrij. Met meer sessies in de wachtrij werkt de Technician Console mogelijk niet optimaal.

Voor informatie over het maximum aantal gelijktijdige actieve privésessies, zie Hoeveel klanten kan ik gelijktijdig ondersteunen?

In geval van kanaalsessies:

Er is geen beperking voor het aantal gelijktijdige kanaalsessies.

Let op: de LogMeIn Rescue Technician Console is getest met een maximum van 10.000 gelijktijdige sessies in de wachtrij. Met meer sessies in de wachtrij werkt de Technician Console mogelijk niet optimaal.