HELP FILE


Integratie van Rescue en Microsoft Dynamics

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Gebruikers van Microsoft Dynamics toestaan ondersteuning op afstand te verlenen via Rescue, met alle sessiegegevens van klanten die zijn aangemeld bij Microsoft Dynamics.

De persoon die de integratie uitvoert, moet de volgende rollen en bevoegdheden hebben:

 • Algemene beheerdersrol Microsoft Dynamics 365 CRM
 • LogMeIn Rescue-account met toegang tot het Beheercentrum

De Rescue-oplossing installeren

De oplossingsapp van LogMeIn Rescue die nodig is voor het integreren van Microsoft Dynamics en LogMeIn Rescue is beschikbaar in Microsoft AppSource.

Meld u aan bij Microsoft Dynamics en zoek in Microsoft AppSource naar de oplossingsapp om deze van daaruit te installeren volgens de standaard installatieprocedure van AppSource.

Wanneer u een versie van de oplossing-app moet installeren die niet beschikbaar is via Microsoft AppSource, volgt u de onderstaande procedure voor handmatige installatie:
 1. Ga naar Instellingen > Oplossingen In Microsoft Dynamics.
 2. Klik op Importeren.

  Resultaat: Het venster Oplossingspakket selecteren wordt weergegeven.

 3. Zoek naar het LogMeIn Rescue-oplossingsbestand dat aan deze implementatie is gekoppeld en klik op Volgende.

  Tip: Het oplossingsbestand wordt gewoonlijk op een netwerkstation opgeslagen. U moet waarschijnlijk zoeken naar een .zip-bestand met een naam als LogMeInRescue-Managed- [versie.number].
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw netwerkbeheerder.

 4. Ga verder met de oplossingsimportwizard.

  Resultaat:

  Let op: zorg ervoor dat u Alle SDK-berichtverwerkingsstappen inschakelen selecteert in het oplossingsvak.

Nadat de Rescue-oplossing is geïnstalleerd, verschijnt de oplossing onder Instellingen > Oplossingen > Alle oplossingen.

LogMeIn Rescue configureren

 1. Meld u aan bij het Beheercentrum van LogMeIn Rescue.

  Let op: Heeft u geen LogMeIn Rescue-account? Vraag een proefperiode aan.

 2. Selecteer In het Beheercentrum van Rescue de Technicusgroep waarmee u In de organisatiestructuur wilt werken.
 3. Ga op het tabblad Instellingen naar Sessiegegevens exporteren en vul in de velden Sessiegegevens verzenden https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration in.

  Resultaat

De oplossingsapp configureren

 1. Ga in Microsoft Dynamics naar Instellingen > Oplossingen > Alle oplossingen.
 2. Dubbelklik op het oplossingsitem LogMeIn Rescue.

  Resultaat: De oplossing configuratievenster LogMeIn Rescue wordt weergegeven.

 3. Kies de optie Productie of Bèta.

  Resultaat: Hiermee wordt het eindpunt vooraf ingevuld

  Opmerking: De instellingen voor het eindpunt kunnen indien nodig worden gewijzigd.

 4. Voer uw bedrijfs-ID van Rescue en single sign-onwachtwoord (SSO) in (als SSO moet worden gebruikt).

  Let op:U kunt uw bedrijfs-ID van Rescue en single sign-onwachtwoord vinden onder Algemene Instellingen > Single sign-on.

 5. Controleer of uw Microsoft Dynamics-URL correct is.
 6. Voer uw tenant-ID van Office 365 in.

  Resultaat:

  Tip: om uw tenant-ID van Office 365 te vinden in Microsoft Azure, gaat u naar Azure Active Directory > App-registraties > Eindpunten en kopieert u uw 'globally unique identifier' (GUID) vanuit het URL-veld MICROSOFT AZURE AD GRAPH API ENDPOINT.

 7. Configureer eventueel de volgende instellingen naar de manier waarop wilt dat uw integratie werkt.
  Optie Beschrijving
  Actieve Tech Console vereisen: De gebruiker die de pincode aanvraagt, moet een actieve Rescue-sessie in de Technician Console hebben.
  Ticket sluiten aan het einde van de sessie: De opname van de Rescue-sessie wordt automatisch uitgeschakeld aan het einde van de sessie. Hierdoor kunnen andere aangepaste processen op dit punt worden geactiveerd.
  Een case opnieuw toewijzen bij het starten van een sessie: Als de sessie die is teruggezonden van Rescue is toegewezen aan een andere CRM-gebruiker dan de persoon die is toegewezen aan de case in CRM, wordt de case opnieuw toegewezen op basis van de sessieopname.
  cfield1 niet doorgeven: Microsoft Dynamics geeft dan de waarde van Aangepast veld 1 niet door aan de Technician Console van Rescue. Dit aangepaste veld wordt standaard gebruikt om het e-mailadres dat betrekking heeft op het ticket van Microsoft Dynamics door te geven.
  Tip: Zorg ervoor dat u deze optie selecteert als u aangepast veld 1 gebruikt om andere gegevens dan het e-mailadres door te geven aan Rescue, zodat uw gegevens niet worden overschreven.
 8. Klik op Opslaan.

Gebruikers configureren

Configureer elke gebruiker die u in staat wilt stellen LogMeIn Rescue te gebruiken.

Maak LogMeIn-gebruikersinstellingen aan voor de gebruiker door de volgende informatie toe te voegen:

 • de Technicus-ID van de gebruiker
 • de SSO-ID van de gebruiker (als SSO moet worden gebruikt)
 • Auth Code wordt de eerste keer dat de gebruiker een Rescue-pincode aanvraagt vooraf ingevuld.
Let op: De eerste keer dat de gebruiker een pincode aanvraagt, wordt er automatisch een leeg registratieveld aangemaakt waaraan de technicus-ID automatisch wordt toegevoegd.

Toepassingsgebruiker configureren

Een algemene beheerder van de Office 365-tenant kan de gebruiker configureren die LogMeIn Rescue gebruikt om sessiegegevens terug te schrijven naar Microsoft Dynamics.

 1. Ga naar https://dynamics.logmeinrescue.com om toegang te verlenen tot de LogMeIn Rescue-app.
 2. Ga in Microsoft Dynamics naar Instellingen > Beveiliging > Gebruikers
 3. Wijzig de weergave naar Toepassingsgebruikers
 4. Klik op Nieuw.
 5. Wijzig het nieuwe gebruikersformulier naar Toepassingsgebruikers.
 6. Voer de toepassings-ID van de online LogMeIn Azure-app in: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
 7. Voer de volledige naam en het e-mailadres in voor de toepassingsgebruiker..
 8. Wijs de rol Gebruiker van LogMeIn Integration toe aan deze gebruiker.

Veelgestelde vragen

 • Waar kan ik de knoppen vinden om een pincode aan te maken voor een nieuwe case?

  De knoppen voor het maken van pincode voor een nieuwe case worden alleen weergegeven in de actiebalk na het opslaan van de case.


 • Waar kan ik de Rescue-sessiegegevens vinden?

  Zodra een Rescue-sessie is voltooid, kunt u de sessiegegevens vinden door de vervolgkeuzelijst rechts van de casetitel te selecteren, en vervolgens LogMeIn-sessies te selecteren.


Problemen oplossen

Als LogMeIn-sessiegegevens niet naar de Dynamics-case worden geschreven, moet een Dynamics-beheerder de status van de sessiesleutel voor de toepassing LogMeIn Rescue Dynamics controleren via de onderstaande procedure.

 1. Ga In de MS Dynamics naar Instellingen > Aanpassingen > Systeem aanpassen.
 2. Klik in het linkerpaneel op Componenten > Entiteiten > LogMeIn-sessie.
 3. Selecteer Sleutels.

  Resultaat: De status van de Sessiesleutel wordt weergegeven.

 4. Als de status van de Sessiesleutel In behandeling is, activeert u de sleutel handmatig:
  1. Lokaliseer in Instellingen > Systeem > Systeemtaken de mislukte taak en selecteer Maak index aan voor sessiesleutel voor entiteit LogMeIn-sessie.
  2. Selecteer de mislukte taak en verwijder hem met het X-pictogram boven de lijst met Systeemtaken.
  3. Ga terug naar Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen.
  4. Klik in het linkerpaneel op Componenten > Entiteiten > LogMeIn-sessie.
  5. Selecteer Sleutels.
  6. Selecteer de sessiesleutel.
  7. Klik op Meer acties > Sleutel opnieuw activeren.
  8. Vernieuw de lijst totdat de status Actief wordt weergegeven.