HELP FILE

Integratie en API

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Zie ook Rescue integreren met andere systemen (CRM).

Zie voor API-documentatie de API-handleiding van LogMeIn Rescue (alleen Engels).