HELP FILE


Integratie en API

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Zie ook Integreren van Rescue met Andere (CRM) systemen.

Zie voor API-documentatie de API-handleiding van LogMeIn Rescue (alleen Engels).