HELP FILE

Instellingen beheren op een mobiel apparaat met Click2FixGespecialiseerde widgets op het tabblad Click2Fix bieden technici een snelle en eenvoudige oplossing om instellingen te beheren op het mobiele apparaat van de klant.

De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Click2Fix voor mobiel te gebruiken.

De sessie moet Actief zijn.

APN-instellingen doorvoeren op een mobiel apparaat

Deze functie is alleen beschikbaar als de instellingen zijn bepaald in het Beheercentrum.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik in de widget Mobiel netwerk op Netwerkconfiguratie De lijst met beschikbare voorgedefinieerde APN-instellingen verschijnt.
 3. Kies de gewenste voorgedefinieerde APN en klik op Doorvoeren. De geselecteerde APN-instellingen worden overgedragen op het mobiele apparaat van de klant.

Pictogrammen voor internet-snelkoppelingen doorvoeren

Met de widget Internet-snelkoppelingen kan een technicus een web-snelkoppelingspictogram doorsturen naar het apparaat van een klant en deze zo snel en eenvoudig toegang geven tot veelbezochte sites.

Deze functie is alleen beschikbaar als de instellingen zijn bepaald in het Beheercentrum.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik in de widget Internet-snelkoppelingen op Start. De lijst met beschikbare internet-snelkoppelingen verschijnt.
 3. Kies de gewenste voorgedefinieerde snelkoppeling en klik op Doorvoeren. Het geselecteerde internet-snelkoppelingspictogram wordt doorgevoerd en geïnstalleerd op het apparaat van de klant.

Directe URL's doorvoeren

Technici kunnen klanten voorgedefinieerde of aangepaste URL's sturen die automatisch worden geopend in hun mobiele browser.

Een aangepaste URL sturen

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Type onder de widgetDirecte URL uw aangepaste URL in in het venster URL hier invoeren.
 3. Klik op Aangepaste URL verzenden. De aangepaste URL wordt automatisch geopend in de standaardbrowser van het apparaat van de klant.

Een voorgedefinieerde URL versturen

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik onder Directe URL opAndere vooraf gedefinieerde URL selecteren.... Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde URL's.
 3. Selecteer de gewenste URL en klik op Verzenden.
  Tip: Als de URL die u wilt versturen in deze lijst onder Onlangs verzonden staat, selecteer dan de URL en klik op Verzenden.
  De voorgedefinieerde URL wordt automatisch geopend in de standaardbrowser van het apparaat van de klant.

Instellingen voor accu-optimalisatie doorvoeren

Technici kunnen voor Android en BlackBerry instellingen doorsturen die helpen accugebruik op het apparaat van de klant te optimaliseren.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik in de widget Accu op Accugebruik optimaliseren. Het venster Accugebruik optimaliseren wordt weergegeven.
 3. Kies uit de beschikbare acties en klik op Instellingen toepassen.
  • Wi-Fi uitschakelen
  • Bluetooth uitschakelen
  • GPS uitschakelen
  • Helderheidsinstellingen scherm wijzigen
  • Time-out scherm instellen

Instellingen voor doorvoeren van directe URL's

Technici kunnen Bluetooth, GPS en Wi-Fi-verbinding op Android- en BlackBerry-apparaten in- en uitschakelen.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Onder Verbindingen kunt u de verbindingsmethode die u wilt in- of uitschakelen kiezen. De geselecteerde verbindingsmethode wordt in- en uitgeschakeld op het apparaat van de klant.

Ontbrekende en ongewenste toepassingen beheren

Deze functie is alleen actief als de App-controle is geüpload in het Beheercentrum via Algemene Instellingen > Instellingen mobiel apparaat > Uploaden lijst App-controle.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik in de Toepassingenwidget op Alle toepassingen weergeven. Het venster Toepassingen wordt weergegeven.

 3. Kies uit de volgende opties.
  Optie Beschrijving
  Installatie van ongewenste applicatie ongedaan maken Deze functie is alleen actief als de App-controle is geüpload in het Beheercentrum via Algemene Instellingen > Instellingen mobiel apparaat > Uploaden lijst App-controle.
  1. Klik op Gemarkeerd. Gemarkeerde toepassingen op het apparaat worden in een lijst weergegeven.
  2. Selecteer de gemarkeerde toepassing waarvan u de installatie ongedaan wilt maken, en klik op Toepassing verwijderen.
  Opmerking: Vooraf geïmplementeerde toepassingen kunnen niet van een apparaat worden verwijderd. In dit geval wordt de knop Updates verwijderen weergegeven. Deze functie verwijdert de nieuwste update van de betreffende toepassing.
  URL voor ontbrekende toepassing verzenden
  1. Klik in het venster Toepassingen op Ontbrekend. Ontbrekende toepassingen op het apparaat worden in een lijst weergegeven.
  2. Selecteer de ontbrekende toepassing waarmee u uw klant wilt helpen en klik op URL verzenden. De URL die vooraf voor deze toepassing is gedefinieerd in het LogMeIn Rescue Beheercentrum wordt doorgestuurd naar het apparaat van de klant.
  Tip: U kunt bijvoorbeeld de URL van de app in Google Play doorsturen om het voor de klant eenvoudiger te maken om de ontbrekende app te installeren.

Processen en draaiende toepassingen afbreken

Technici kunnen geselecteerde toepassingen en processen afbreken om geheugen op het apparaat vrij te maken en zo de prestatie te verbeteren.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik in de Processenwidget op Alle processen weergeven. In het venster Processen worden alle processen en draaiende toepassingen op het apparaat weergegeven.
 3. Wilt u een proces of een draaiende toepassing afbreken, klik dan op Processen of op Draaiende toepassingen.
 4. Selecteer het proces of de toepassing die u wilt afbreken en klik op Geselecteerde afbreken. Het geselecteerde proces of toepassing wordt beëindigd op het apparaat van de klant.
Versnelde keuze: Op het widgetscherm dat wordt geopend kunnen technici de vijf processen en draaiende toepassingen zien die het meeste geheugen gebruiken. Het enige dat een technicus hoeft te doen om er hier een van af te breken is het volgende:
 1. Selecteer het proces of de toepassing die u wilt afbreken op het widgetscherm dat wordt geopend.
 2. Klik op Geselecteerde afbreken.
Tip: U kunt de informatie die is weergegeven in het venster Processen aanpassen. Om te kiezen welke informatie wordt weergegeven klikt u in het venster Processen met de rechtermuisknop op de hoofdrij van de tabel en selecteert u de categorieën die u wilt zien.

Een nieuw e-mailaccount toevoegen

Technici kunnen nieuwe e-mailaccounts toevoegen aan de standaard e-mailapp van het mobiele apparaat van de klant.

 1. Klik op het tabblad Click2Fix. De Click2Fix-widgets verschijnen.
 2. Klik in de E-mail widget op IMAP/POP3-account toevoegen. Het venster Nieuwe e-mail toevoegen wordt weergegeven.

 3. Vul de velden in.
 4. Klik op Toepassen. Onderaan het venster wordt de melding Overdragen van instellingen voltooid weergegeven. Het nieuwe e-mailaccount is geconfigureerd op het apparaat van de klant.
Versnelde keuze: Om de configuratie te versnellen, typt u in het veld E-mail het e-mailadres in dat hoort bij het account dat u wilt toevoegen. Klik op Domein-gebonden instellingen opvragen. Voor gangbare e-mailproviders vult de E-mailwidget automatisch de configuratievelden in. Het enige dat u hoeft in te vullen is het wachtwoord dat bij het e-mailaccount hoort.