product icon

Instellingen beheren op een mobiel apparaat met Click2Fix

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  Gespecialiseerde widgets op het tabblad Click2Fix bieden technici een snelle en eenvoudige oplossing om instellingen te beheren op het mobiele apparaat van de klant.

  De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Click2Fix voor mobiel te gebruiken.

  De sessie moet Actief zijn.

  APN-instellingen doorvoeren op een mobiel apparaat

  Deze functie is alleen beschikbaar als de instellingen zijn bepaald in het Beheercentrum.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. In de widget Mobiel netwerk klikt u op Netwerkconfiguratie

   Resultaat: De lijst met beschikbare voorgedefinieerde APN-instellingen verschijnt.

  3. Kies de gewenste voorgedefinieerde APN en klik op Push.

   Resultaat: De geselecteerde APN-instellingen worden overgedragen op het mobiele apparaat van de klant.

  Pictogrammen voor internet-snelkoppelingen doorvoeren

  Met de widget Internet-snelkoppelingen kan een technicus een web-snelkoppelingspictogram doorsturen naar het apparaat van een klant en deze zo snel en eenvoudig toegang geven tot veelbezochte sites.

  Deze functie is alleen beschikbaar als de instellingen zijn bepaald in het Beheercentrum.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Klik in de widget Internetsnelkoppelingen op Start.

   Resultaat: De lijst met beschikbare internet-snelkoppelingen verschijnt.

  3. Kies de gewenste voorgedefinieerde web-snelkoppeling en klik op Push.

   Resultaat: Het geselecteerde internet-snelkoppelingspictogram wordt doorgevoerd en geïnstalleerd op het apparaat van de klant.

  Directe URL's doorvoeren

  Technici kunnen klanten voorgedefinieerde of aangepaste URL's sturen die automatisch worden geopend in hun mobiele browser.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.

  Een aangepaste URL sturen

  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Onder Directe URL widget, typ uw aangepaste URL in het enter URL here venster.
  3. Klik op Aangepaste URL verzenden.

   Resultaat: De aangepaste URL wordt automatisch geopend in de standaardbrowser van het apparaat van de klant.

  Een voorgedefinieerde URL versturen

  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Onder Directe URL, klik op Selecteer andere voorgedefinieerde URL....

   Resultaat: Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde URL's.

  3. Selecteer de gewenste URL en klik op Verzenden.

   Tip: Als de URL die u wilt pushen voorkomt in de lijst onder Onlangs verzonden, selecteer dan gewoon de URL en klik op Verzenden.

   Resultaat: De voorgedefinieerde URL wordt automatisch geopend in de standaardbrowser van het apparaat van de klant.

  Instellingen voor accu-optimalisatie doorvoeren

  Voor Android kunnen technici instellingen pushen die helpen het batterijverbruik op het toestel van de klant te optimaliseren.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Klik in de widget Battery op Accugebruik optimaliseren.

   Resultaat: Het venster Accugebruik optimaliseren wordt weergegeven.

  3. Kies uit de beschikbare acties en klik op Instellingen toepassen.
   • Wi-Fi uitschakelen
   • Bluetooth uitschakelen
   • GPS uitschakelen
   • Helderheidsinstellingen scherm wijzigen
   • Time-out scherm instellen

  Instellingen voor doorvoeren van directe URL's

  Technici kunnen de Bluetooth-, GPS- en Wi-Fi-verbindingsinstellingen van Android-toestellen in- en uitschakelen.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Onder Verbindingen, klikt u op de verbindingsmethode die u wilt in- of uitschakelen.

   Resultaat: De geselecteerde verbindingsmethode wordt in- en uitgeschakeld op het apparaat van de klant.

  Ontbrekende en ongewenste toepassingen beheren

  Deze functie is alleen actief als de App Checker-lijst is geüpload in het Administration Center op Algemene instellingen > Mobile device settings > App Checker List Upload.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Klik in de widget Toepassingen op Alle toepassingen weergeven.

   Resultaat: Het venster Toepassingen wordt weergegeven.

  3. Kies uit de volgende opties.
   Optie Beschrijving
   Installatie van ongewenste applicatie ongedaan maken

   Deze functie is alleen actief als de App Checker-lijst is geüpload in het Administration Center op Algemene instellingen > Mobile device settings > App Checker List Upload.

   1. Klik op Gemarkeerd.

    Gemarkeerde toepassingen op het apparaat worden in een lijst weergegeven.

   2. Selecteer de gemarkeerde toepassing waarvan u de installatie ongedaan wilt maken, en klik op Toepassing verwijderen.
   Opmerking: Vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet van een apparaat worden verwijderd. In dit geval wordt de knop Updates verwijderen weergegeven. Deze functie verwijdert de nieuwste update van de betreffende toepassing.
   URL voor ontbrekende toepassing verzenden
   1. Klik in het venster Toepassingen op Ontbrekend.

    Ontbrekende toepassingen op het apparaat worden in een lijst weergegeven.

   2. Selecteer de ontbrekende toepassing waarmee u uw klant wilt helpen en klik op URL verzenden.

    De URL die voor deze toepassing vooraf is gedefinieerd in het GoTo Rescue Administration Center wordt naar het apparaat van de klant gepusht.

   Tip: U kunt bijvoorbeeld de URL van de app in Google Play pushen om het de klant gemakkelijker te maken de ontbrekende app te installeren.

  Processen en draaiende toepassingen afbreken

  Technici kunnen geselecteerde toepassingen en processen afbreken om geheugen op het apparaat vrij te maken en zo de prestatie te verbeteren.

  Beperking: Deze functie is alleen beschikbaar voor Android-toestellen.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. Klik in de widget Processen op Alle processen weergeven.

   Resultaat: In het venster Processen worden alle processen en draaiende toepassingen op het apparaat weergegeven.

  3. Afhankelijk van of u een proces of een lopende toepassing wilt doden, klikt u op Processen of Draaiende toepassingen.
  4. Selecteer het proces of de toepassing die u wilt doden en klik op Geselecteerde afbreken.

   Resultaat: Het geselecteerde proces of toepassing wordt beëindigd op het apparaat van de klant.

  Fastpath: Op het openingswidgetscherm kunnen technici de vijf processen en lopende toepassingen bekijken die het meeste geheugen gebruiken. Het enige dat een technicus hoeft te doen om er hier een van af te breken is het volgende:
  1. Selecteer het proces of de toepassing die u wilt afbreken op het widgetscherm dat wordt geopend.
  2. Klik op Geselecteerde afbreken.
  Tip: U kunt de informatie die wordt weergegeven in het venster Processen aanpassen. Om te kiezen welke informatie wordt weergegeven klikt u in het venster Processen met de rechtermuisknop op de hoofdrij van de tabel en selecteert u de categorieën die u wilt zien.

  Een nieuw e-mailaccount toevoegen

  Technici kunnen nieuwe e-mailaccounts toevoegen aan de standaard e-mailapp van het mobiele apparaat van de klant.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op iOS wanneer u het sessietype Chat gebruikt. Zie voor informatie Ondersteuning voor iOS-apparaten.
  1. Klik op het tabblad Click2Fix.

   Resultaat: De Click2Fix-widgets verschijnen.

  2. In de widget E-mail klikt u op IMAP/POP3-account toevoegen.

   Resultaat: Het venster Nieuwe e-mail toevoegen wordt weergegeven.

  3. Vul de velden in.
  4. Klik op Toepassen

   Resultaat: Onderaan het venster wordt de melding Overdragen van instellingen voltooid weergegeven. Het nieuwe e-mailaccount is geconfigureerd op het apparaat van de klant.

  Fastpath: Om de configuratie te versnellen, typt u in het veld E-mail het e-mailadres dat hoort bij de account die u wilt toevoegen. Klik op Domein-gebonden instellingen opvragen. Voor gangbare e-mailproviders vult de E-mailwidget automatisch de configuratievelden in. Het enige dat u hoeft in te vullen is het wachtwoord dat bij het e-mailaccount hoort.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022