product icon

Namen van aangepaste velden

  Dit artikel is een leidraad voor Beheerders van rescue.

  Met aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over klanten of sessies. Stel de namen in van de velden die worden weergegeven in rapporten en in de Technician Console.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Stel onder Aangepaste velden de namen van de verschillende velden in.
   Optie Beschrijving
   Naam voor naamveld Dit veld wordt gebruikt als identificatiecode voor de sessie. Sommige organisaties gebruiken liever een werknemersnummer of een ID-code in plaats van een naam.
   Naam voor aangepaste velden Dit zijn andere identificatiecodes voor sessies. Technici kunnen deze velden toevoegen als kolommen in hun Sessielijst. Technici met toegangsrechten voor in-line bewerking van wachtrijen kunnen de waarden bewerken die tijdens een sessie in dit veld worden ingevoerd.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Veldwaarden worden ingevoerd door de klant voor kanaalsessies; door de technicus voor privésessies.  Afbeelding 1. Aangepaste velden zoals gezien in de Technician Console
  Opmerking: Om de naam van de aangepaste velden die in een Kanaalformulier worden gebruikt te wijzigen, bewerkt u de code voor Aangepast live-supportformulieren wanneer u deze in uw website integreert. Zie Een kanaal gebruiksklaar maken.
  Onthoud: De standaardtaal die wordt gebruikt voor de organisatiestructuur van het beheercentrum, de kanaalnamen en de aangepaste velden op het tabblad Global Settings wordt ingesteld volgens de taal die wordt gebruikt op het moment dat u zich registreert voor een Rescue account. Deze functie beschermt uw aangepaste velden en de namen van items in de organisatiestructuur tegen ongewenste wijzigingen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022