product icon

Hoe kan een Agent of Technicus met Debug Logs werken?

  De diagnostische functies zijn toegankelijk door een unieke GUID of activeringscode op het klembord te plaatsen.

  Belangrijk: De informatie geldt voor TC 7.50 of hoger. Voor stappen om gedrag in de huidige TC v7.12.XXXX te debuggen, neem contact op met de GoTo Support.

  Hoe kunnen Diagnostische Functies geactiveerd worden?

  Als de technicus ze activeert

  1. De technicus voegt een speciale activeringsteken in op het klembord voordat hij de Technician Console (TC) start.
  2. De technicus start de Technician Console.
  3. De TC controleert het klembord op activeringsreeksen.
  4. De TC schakelt de gevraagde functies in op basis van de activeringsstring, en maakt het klembord leeg.

  Activeringsstrings

  Inlogprompt forceren

  De technicus kan de Technician Console zo instellen dat auto-login met opgeslagen referenties wordt overgeslagen, en dat er na het opstarten een dialoogvenster voor inloggen verschijnt.

  De activeringstekenreeks is: {49d3934c-bf62-4b8d-8478-f0bb74c46705}

  Gedetailleerd debug logboek

  Om onverwacht gedrag in de Rescue Technician Console 7.50 en hoger te debuggen, is het nu mogelijk om gedetailleerde debug-logging in de TC in te schakelen voor een enkele TC-sessie, terwijl het TC-proces loopt.

  De activeringstekenreeks is: {7a8bd9c4-3a00-42ec-a34f-95e89c3175ee}

  Communicatie test

  De communicatietest:

  • detecteert de huidige proxy-instellingen van het systeem,
  • communiceert met de Rescue website, en registreert gedetailleerde logs, met gebruikmaking van Windows WinInet API,
  • communiceert met de mogelijke websites van regio's, en van bedrijven, om te controleren welke op de "allowlisted" staan,
  • communiceert met een gateway, gebruik makend van LMIRuntime communicatie routines,
  • detecteert proxy voor schermopname upload site indien aanwezig,
  • detecteert proxy voor sessiegegevens post doelsite, indien aanwezig.

  De activeringstekenreeks is: {b6e9ba43-586a-4a21-bfa8-5d1be0f813f0}

  De communicatietest kan op twee manieren worden geactiveerd:

  • Het drukken op Ctrl+K in het inlogdialoogvenster, als de TC met geen enkele host kan communiceren en dus de technicus niet kan laten inloggen.
  • Selecteer het menu Tools > Communicatietest.
   Opmerking: Wij raden af een communicatietest te starten in een actieve sessie met een klant, omdat de test de proxy-instellingen en de doelhost tijdelijk wijzigt.
   Na de test slaat Rescue het logboek op de harde schijf op en het kan naar het klembord worden gekopieerd.
  Opmerking: De Communicatietest genereert een geformatteerd HTML-bestand. Als u het bestand opslaat met de inhoud van het klembord, voeg dan de extensie .html toe. Het bestand kan gemakkelijk worden gelezen als een tekstbestand in tekstverwerkingsprogramma's
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 21 november, 2022