HELP FILE


Het apparaat van de klant opnieuw opstarten

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Klik op het tabblad Opnieuw opstarten om de opties te openen voor het opnieuw opstarten van een apparaat van de klant tijdens een sessie op afstand.

Let op: Alleen beschikbaar als deze functie is ingeschakeld op het niveau van de Technician Group in het Administration Center.

Optie voor opnieuw opstarten Beschrijving
Opnieuw opstarten in de normale modus en opnieuw verbinding maken Alle toepassingen op het apparaat van de klant worden op een correcte manier gesloten en het apparaat wordt opnieuw opgestart. De klant moet wachtwoorden voor hardware of andere wachtwoorden opgeven en de supportsessie wordt hervat. Tijdens dit proces heeft de sessie de status Opnieuw opstarten.
Opnieuw opstarten in de veilige modus en opnieuw verbinding maken Gebruik deze optie om de computer van de klant opnieuw op te starten in de veilige modus met ingeschakelde netwerkverbindingen. De veilige modus is een speciale manier om Windows te laden wanneer een kritiek probleem is opgetreden waardoor de normale werking van Windows wordt verstoord.
Opnieuw opstarten in de modus voor noodherstel en opnieuw verbinding maken Met deze optie worden toepassingen en andere processen zonder tussenkomst beëindigd. Niet-opgeslagen gegevens van de klant gaan mogelijk verloren. Windows wordt echter correct afgesloten en alle openstaande bestandsbewerkingen worden afgehandeld.
LET OP: Deze optie moet met zorg worden gebruikt. De klant moet wachtwoorden voor hardware of andere wachtwoorden opgeven en daarna wordt de supportsessie hervat.
Windows-aanmeldingsgegevens opvragen De klant kan worden gevraagd zijn/haar aanmeldingsgegevens op te geven zodat u het apparaat opnieuw kunt opstarten wanneer de klant niet bij de computer in de buurt is. Deze informatie blijft op het apparaat van de klant en is gecodeerd; de informatie is niet toegankelijk en kan niet worden weergegeven.
Beperking: Als op het apparaat van de klant een BIOS-wachtwoord is geconfigureerd, of een ander hardwaregerelateerd beveiligingsmechanisme, kan de Unattended Boot Mode niet werken.