HELP FILE

Geneste scripts voor applet en Calling Card

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

U kunt LogMeIn Rescue instellen om geneste scripts via de Klantapplet en Calling Card uit te voeren.

Snel pad: voor het configureren van geneste scripts, gaat u naar het tabblad Bronnen van het Beheercentrum.

Vereisten

 • De klant moet een Windows-computer gebruiken
 • De sessie moet de klantapplet of de Calling Card gebruiken (niet de mobiele applet of Instant Chat in de modus Alleen chatten)

Hoe het werkt

 • U kunt een script aanwijzen tot op 64 KB, met een bijbehorend bronbestand tot op 2 MB. Een bronbestand is elk bestand dat door het script wordt gebruikt. Als met het script bijvoorbeeld een .zip-bestand naar de klant wordt verzonden, is het .zip-bestand het bronbestand.
 • Dit is een instelling op organisatieniveau. Dat wil zeggen dat het script wordt doorgestuurd tijdens elke sessie waarbij de klantapplet of de Calling Card wordt gebruikt, voor elke technicusgroep en ieder kanaal binnen uw organisatie.
 • Het script wordt doorgestuurd als de klantapplet is gedownload of de Calling Card is gestart.
 • Het script wordt uitgevoerd zoals u dat wilt:
  Let op: u kunt uw voorkeuren instellen in het gedeelte Geneste scripts configureren in het tabblad Bronnen.
  • Selecteer Uitvoeren na opnieuw opstarten om het script na het opnieuw opstarten van de computer van de klant uit te voeren.
  • Selecteer X minuten na verbreking van verbinding uitvoeren om het script elke X minuten uit te voeren, zolang de sessie geen verbinding heeft (bijvoorbeeld als gevolg van een probleem met de netwerkverbinding).
  • Selecteer Door gebeurtenis geactiveerd script uitvoeren om het script uit te voeren na bepaalde ingestelde sessiegebeurtenissen. Om een voorbeeldscript te bekijken met voorwaardelijke syntaxis voor alle geldige parameters in de hoofdtekst, klikt u op Een voorbeeldscript downloaden.
  • Aanvullend kunnen technici binnen een groep waarvoor het toegangsrecht Geneste scripts uitvoeren in het Beheercentrum is ingesteld, een genest script handmatig uitvoeren via het tabblad Script van de Technician Console. Het toegangsrecht Geneste scripts uitvoeren is standaard uitgeschakeld.
Tip: voorbeeldscripts zijn beschikbaar in de Opslagplaats voor scripts van de LogMeIn-community