HELP FILE

Geneste scripts voor applet en Calling Card

LogMeIn Rescue Beheercentrum

U kunt LogMeIn Rescue instellen om geneste scripts via de Klantapplet en Calling Card uit te voeren.

Versnelde keuze: Voor het configureren van geneste scripts, gaat u naar het tabblad Bronnen van het Beheercentrum.

Vereisten

 • De klant moet een Windows-computer gebruiken
 • De sessie moet de Klantapplet of de Calling Card gebruiken (niet de mobiele applet of Instant Chat in de modus alleen-chatten)

Hoe het werkt

 • U kunt een script aanwijzen tot op 64 KB, met een bijbehorend resource-bestand tot op 2 MB. Een resource-bestand is elk bestand dat door het script wordt gebruikt. Als met het script bijvoorbeeld een ZIP-bestand naar de klant wordt verzonden, is het ZIP-bestand het resource-bestand.
 • Dit is een instelling op organisatie-niveau. Dat wil zeggen dat het script wordt doorgestuurd tijdens elke sessie waarbij de Klantapplet of de Calling Card wordt gebruikt, voor elke technicusgroep en ieder kanaal binnen uw organisatie.
 • Het script wordt doorgestuurd als de Klantapplet is gedownload of de Calling Card is gestart.
 • Het script wordt uitgevoerd zoals u dat wil:
  • Selecteer Uitvoeren na opnieuw opstarten om het script na het opnieuw opstarten van de computer van de klant uit te voeren.
  • Selecteer Run after X minutes of disconnection (X minuten na verbreking van verbinding uitvoeren) om het script elke X minuten uit te voeren, zolang de sessie geen verbinding heeft (bijvoorbeeld als gevolg van een probleem met de netwerkverbinding).
  • Aanvullend kunnen technici binnen een groep waarvoor het toegangsrecht Geneste scripts uitvoeren in het Beheercentrum is ingesteld, een genest script handmatig uitvoeren via het tabblad Script van de Technician Console. Het toegangsrecht Genest script uitvoeren is standaard uitgeschakeld.
Tip: Voorbeeldscripts zijn beschikbaar in de bewaarplaats voor scripts in de LogMeIn Community Script Repository.