HELP FILE

Een script binnen de scriptverzameling wijzigen

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Hoofdbeheerders kunnen de scripts binnen hun scriptverzamelingen wijzigen.

 1. In het Beheercentrum gaat u naar het tabblad Algemene instellingen.
 2. Klik onder Gecentraliseerde scripts op Gecentraliseerde scripts beheren.
  Het venster Gecentraliseerde scripts wordt weergegeven.
 3. Selecteer de scriptverzameling die u wilt wijzigen.
  De scripts die bij de geselecteerde scriptverzameling horen worden weergegeven.
 4. Selecteer het script dat u wilt wijzigen. U kunt de volgende wijzigingen doorvoeren:
  • Om de gegevens die zijn gerelateerd aan een script te wijzigen, selecteert u het script en klikt u op de knop Bewerken.
  • Om een script automatisch te laten starten bij het begin van een sessie, selecteert u een numerieke waarde in de vervolgkeuzelijst van Automatisch starten. De waarde komt overeen met de uitvoeringsprioriteit van het script bij het begin van een sessie, ten opzichte van andere automatisch gestarte scripts in de verzameling. Als een ondersteuningssessie is gestart, wordt bijvoorbeeld het script met waarde 1 als eerste uitgevoerd, het script met waarde 2 als tweede, enzovoorts.