product icon

Een script binnen de scriptcollectie wijzigen

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Hoofdbeheerders kunnen de scripts binnen hun scriptcollecties wijzigen.

  1. Ga in het Administration Center naar het tabblad Algemene instellingen.
  2. Klik onder Gecentraliseerde scripts op Gecentraliseerde scripts beheren.

   Resultaat: Het venster Gecentraliseerde scripts wordt weergegeven.

  3. Selecteer de scriptcollectie die u wilt wijzigen.

   Resultaat: De scripts die bij de geselecteerde scriptcollectie horen worden weergegeven.

  4. Selecteer het script dat u wilt wijzigen. U kunt de volgende wijzigingen aanbrengen:
   • Om de gegevens die zijn gerelateerd aan een script te wijzigen, selecteert u het script en klikt u op de knop Bewerken.
   • Om een script automatisch te laten starten bij het begin van een sessie, selecteert u een numerieke waarde in de vervolgkeuzelijst van Automatisch starten. De waarde komt overeen met de uitvoeringsprioriteit van het script bij het begin van een sessie, ten opzichte van andere automatisch gestarte scripts in de collectie. Als een ondersteuningssessie is gestart, wordt bijvoorbeeld het script met waarde 1 als eerste uitgevoerd. Het script met waarde 2 wordt dan als tweede uitgevoerd, enzovoorts.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022