product icon

Een Rescue Lens-sessie starten met een pincode

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  Volg deze procedure om verbinding met een klant te maken via een pincode.

  De technicus start de sessie

  Vereiste toegangsrechten:
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via pincode te gebruiken.
  1. Meld u aan bij de Technician Console.
  2. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie.

   Resultaat

   Het venster Create New Session verschijnt.


  3. Selecteer Rescue Lens als sessietype.
  4. Typ de naam of een andere identificatie van de klant in het veld Naam.

   Resultaat: Deze naam wordt weergegeven op het tabblad Actieve sessie en in de Sessielijst.

  5. Selecteer het tabblad Pincode.
  6. Klik op Pincode maken.

   Resultaat: Er wordt een pincode van zes cijfers gegenereerd, die wordt weergegeven in het venster Nieuwe sessie maken en in het logbestand van de sessie.

  Beperking: Een technicus kan maar één actieve Lens-sessie tegelijk behandelen.

  Klant lanceert de Rescue Lens App

  Als je eenmaal een PIN hebt, zorg dan dat de klant de app heeft. Zij zullen de PIN invoeren in de app.

  1. Vraag de klant de Rescue Lens-app te starten. Deze is verkrijgbaar in Google Play of de App Store.


   De klant kan een handleiding zien. De klant kan dan op Overslaan of op OK tikken.

  2. De klant wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de camera en microfoon van het mobiele apparaat. Vraag de klant op OK te tikken.
  3. Vraag de klant de pincode in te voeren.

   Resultaat: Op dit moment wordt het camerabeeld mogelijk al weergegeven op het mobiele apparaat van de klant, maar worden er nog geen beelden naar de Technician Console gestreamd.

  4. Vraag de klant om de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

  De technicus geeft support aan de klant

  De sessie verschijnt in de Technician Console zodra de klant de Rescue Lens app heeft gestart, een geldige PIN heeft ingevoerd en de End-User License Agreement heeft geaccepteerd.

  Haal de sessie op door deze in de Sessielijst te selecteren en op Starten te klikken.

  Resultaat:

  De Rescue Lens-supportsessie wordt gestart. Rechtstreekse videobeelden worden van het apparaat van de klant naar de Technician Console gestreamd. Dankzij de audiofunctie van Lens kunnen de klant en technicus met elkaar praten via een VoIP-verbinding.


  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022