HELP FILE


Een Rescue Lens-sessie starten met een pincode

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Volg deze procedure om verbinding te maken met het apparaat van een klant via een pincode.

De technicus start de sessie

Vereiste toegangsrechten:

 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via pincode te gebruiken.

 1. Meld u aan bij de Technician Console.
 2. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie.

  Resultaat: Het venster Nieuwe sessie aanmaken wordt weergegeven.

 3. Selecteer het sessietype Rescue Lens.
 4. Typ de naam of een andere identificatie van de klant in het veld Naam.

  Resultaat: Deze naam wordt weergegeven op het tabblad Actieve sessie en in de Sessielijst.

 5. Selecteer het tabblad Pincode.
 6. Klik op Pincode aanmaken.

  Resultaat: Er wordt een pincode van zes cijfers gegenereerd, die wordt weergegeven in het venster Nieuwe sessie aanmaken en in het logbestand van de sessie.

Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Lens-sessie tegelijk afhandelen.

De klant start de Rescue Lens-app

Als u een pincode hebt, controleert u of de klant de app heeft geïnstalleerd. De klant voert de pincode in in de app.

 1. Vraag de klant de Rescue Lens-app te starten. Deze is verkrijgbaar in Google Play of de App Store.


  Mogelijk krijgt de klant eerst een korte handleiding te zien. De klant kan dan op Overslaan of op OK tikken.

 2. De klant wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de camera en microfoon van het mobiele apparaat. Vraag de klant op OK te tikken.
 3. Vraag de klant de pincode in te voeren.

  Resultaat: Op dit moment wordt het camerabeeld mogelijk al weergegeven op het mobiele apparaat van de klant, maar worden er nog geen beelden naar de Technician Console gestreamd.

 4. Vraag de klant om de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

De technicus geeft support aan de klant

De sessie verschijnt op de Technician Console zodra de klant de Rescue Lens-app heeft gestart, een geldige pincode heeft ingevoerd en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers heeft geaccepteerd.

Haal de sessie op door deze in de Sessielijst te selecteren en op Starten te klikken.

Resultaat:
De Rescue Lens-supportsessie begint; een live videofeed wordt van de camera van het apparaat van de klant naar de technicus gestreamd. Dankzij de audiofunctie van Lens kunnen de klant en technicus met elkaar praten via een VoIP-verbinding.