HELP FILE

Een Rescue Lens-sessie starten met een pincode

Volg deze procedure om verbinding met een klant te maken via een pincode.

De technicus start de sessie

Vereiste toegangsrechten:
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via pincode te gebruiken.
 1. Meld u aan bij de Technician Console.
 2. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie. Het venster Nieuwe sessie maken wordt weergegeven.


 3. Selecteer het sessietype Rescue Lens.
 4. Typ de naam of een andere identificatie van de klant in het veld Naam. Deze naam wordt weergegeven op het tabblad Actieve sessie en in de Sessielijst.
 5. Selecteer het tabblad Pincode.
 6. Klik op Pincode maken. Er wordt een pincode van zes cijfers gegenereerd die wordt weergegeven in het venster Nieuwe sessie maken en in het logbestand van de sessie.
Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Lens-sessie tegelijk behandelen.

De klant start de Rescue Lens-app

Zodra u een pincode hebt, controleert u of de klant over de app beschikt. De klant moet de pincode invoeren in de app.

 1. Vraag de klant de Rescue Lens-app te starten. Deze is verkrijgbaar in Google Play of de App Store.

  Mogelijk krijgt de klant eerst een korte handleiding te zien. De klant kan dan op Overslaan of op OK tikken.
 2. De klant wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de camera en microfoon van het mobiele apparaat. Vraag de klant op OK te tikken.
 3. Vraag de klant de pincode in te voeren. Op dit moment wordt het camerabeeld mogelijk al weergegeven op het mobiele apparaat van de klant, maar worden er nog geen beelden naar de Technician Console gestreamd.
 4. Vraag de klant om de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

De technicus geeft support aan de klant

De sessie verschijnt op de Technician Console zodra de klant de Rescue Lens-app heeft gestart, een geldige pincode heeft ingevoerd en de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers heeft geaccepteerd.

 1. Selecteer de sessie in de sessielijst en klik op Starten om de sessie op te halen.

  De Rescue Lens-supportsessie wordt gestart. Rechtstreekse videobeelden worden van het apparaat van de klant naar de Technician Console gestreamd. Door audio in Lens kunnen de klant en technicus communiceren via een VoIP-verbinding.
  Beperking: Audio voor Rescue Lens is niet beschikbaar voor Technician Console voor Mac.