HELP FILE


Een pc- of Mac-sessie beginnen via een link in een hulpprogramma voor berichten

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Volg deze procedure om met een klant verbinding te maken via koppeling die u naar de klant verstuurt met gebruik van een berichtendienst of overeenkomstig hulpprogramma voor berichten.

De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.

De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via een link te gebruiken.

 1. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie.

  Resultaat: Het venster Nieuwe sessie aanmaken wordt weergegeven.

 2. Voer de naam van de klant of een andere identificatie in het veld Naam in.

  Resultaat: U gebruikt deze naam om de sessie op het tabblad Actieve Sessies en in de Sessielijst te herkennen.

 3. Selecteer het tabblad Koppeling.
 4. Klik op Koppeling naar klembord kopiëren.

  Resultaat: De koppeling wordt naar uw klembord gekopieerd.

 5. Plak de koppeling in uw berichtentool en stuur deze naar uw klant.
 6. Vraag uw klant om het bericht te openen en klik op de koppeling of plak het in diens browser.

  Resultaat: De klant ziet een dialoogvenster waarin hem wordt gevraagd de Rescue Applet te downloaden.

 7. Vraag de klant om de applet te downloaden.

  Resultaat: Het downloaden duurt ongeveer 15 tot 30 seconden.

  Let op: De download-procedure kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem en de browser van de klant.

 8. Wanneer de download is voltooid vraagt u de klant om op Uitvoeren te klikken om de applet uit te voeren.

  Resultaat: Wanneer de applet is geïnstalleerd, verandert de status van de klant van Bezig met verbinden in Aan het wachten.

 9. Haal de sessie op door deze in de Sessielijst te selecteren en op Starten te klikken.

  Resultaat: De status van de klant wordt gewijzigd naar Actief.

U kunt nu de Technician Console gebruiken om ondersteuning op afstand te bieden.