HELP FILE


De Laseraanwijzer gebruiken

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

De Laseraanwijzer is een kleine rode punt die de hostgebruiker beweegt om functies voor de externe gebruiker te markeren.

  1. Klik in de werkbalk Externe besturing op het pictogram Laseraanwijzer en selecteer Laseraanwijzer aan.

    Resultaat: Voor de hostgebruiker verschijnt de laseraanwijzer als een eenvoudige rode punt.

    Laseraanwijzer

    Opmerking: U kunt de host niet besturen wanneer de laseraanwijzer is ingeschakeld.

  2. Om de laseraanwijzer uit te schakelen, klikt u opnieuw op Laseraanwijzer en selecteert u Laseraanwijzer uit.