HELP FILE

De Laseraanwijzer gebruiken

De Laseraanwijzer is een kleine rode punt die de hostgebruiker beweegt om functies voor de externe gebruiker te markeren.

  1. Klik in de werkbalk Externe besturing op het pictogram Laseraanwijzer en selecteer Laseraanwijzer aan. Voor de host-gebruiker verschijnt de laseraanwijzer als een eenvoudige rode punt. Laseraanwijzer
    Opmerking: U kunt de host niet besturen wanneer de laseraanwijzer is ingeschakeld.
  2. Om de laseraanwijzer uit te schakelen, klikt u opnieuw op Laseraanwijzer en selecteert u Laseraanwijzer uit.