product icon

Rapport Dagelijkse prestaties (Samenvatting)

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont cumulatieve gegevens over de dagelijkse prestaties binnen de geselecteerde periode van alle leden van de geselecteerde unit.

  Elke regel bevat een record met gegevens over de dagelijkse prestaties van een technicusgroep.

  Technicusgroep
  De naam van de technicusgroep waarvan een lid de sessie heeft uitgevoerd. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Datum
  De datum waarop het lid (de leden) van de technicusgroep aangemeld was (waren) binnen de geselecteerde periode. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale aanmeldingstijd
  Voor alle sessies de totale tijd die is ingelogd op Rescue in het geselecteerde tijdsbereik. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Aantal sessies
  Het totaal aantal sessies dat in de geselecteerde periode is gestart en tot aan de uitvoering van het rapport is afgesloten door de geselecteerde unit. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal sessies per uur
  Het aantal sessies gedeeld door de totale aanmeldingstijd. De formule is: 3600 * (aantal sessies / totale aanmeldingstijd). Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Gemiddelde ophaaltijd
  De gemiddelde verstreken tijd tussen het begin van de wachtstatus en het starten van de sessie door de technicus. Vanuit het perspectief van de klant is dit de tijd dat de klant het bericht Wacht op technicus ziet. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde duur
  De gemiddelde sessieduur. Het is de tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het moment dat een sessie wordt opgehaald en het moment dat een sessie wordt afgesloten. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde werktijd
  De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Langste sessie
  De tijdsduur van de langste sessie. Dit is de maximale verstreken tijd tussen het tijdstip van ophalen (status Actief) en het tijdstip van afsluiten (status Gesloten). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale actieve tijd
  De totale tijd die binnen de geselecteerde periode in de actieve status is doorgebracht, voor alle sessies. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (status Actieve status) en afsluiten (status Gesloten) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. De formule is: totale sessietijd - som (onderbrekingstijd + overdrachtstijd + herstarttijd + herverbindingstijd). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale werktijd
  De totale werktijd van alle sessies in de geselecteerde periode. De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022