product icon

Rapport Dagelijkse prestaties (Alles weergeven)

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Dit rapport toont gegevens over de dagelijkse prestaties in de geselecteerde periode van alle leden van de geselecteerde unit.

  Elke rij bevat gegevens over de dagelijkse prestaties van een technicus.

  Naam van technicus
  De naam van de technicus die de sessie heeft afgehandeld. De naam wordt weergegeven zoals deze is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Technicus-ID
  Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  E-mailadres van technicus
  Het e-mailadres van de technicus dat is opgeslagen in het veld E-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Technicusgroep
  De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens de sessie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Datum
  De datum waarop de technicus was aangemeld binnen de geselecteerde periode. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale aanmeldingstijd
  Per technicus en per dag, de totale tijd die is ingelogd op Rescue in het geselecteerde tijdsbereik. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal sessies
  Het aantal sessies dat in de geselecteerde periode is gestart en tot aan de uitvoering van het rapport is afgesloten, per technicus en per dag. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
  Aantal sessies per uur
  Het aantal sessies gedeeld door de totale aanmeldingstijd, per technicus en per dag. De formule is: 3600 * (aantal sessies / totale aanmeldingstijd). Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
  Gemiddelde ophaaltijd
  De gemiddelde verstreken tijd tussen het begin van de wachtstatus en het starten van de sessie, per technicus en per dag. Vanuit het perspectief van de klant is dit de tijd dat de klant het bericht Wacht op technicus ziet. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde duur
  De gemiddelde sessieduur, per technicus en per dag. Het is de tijd die gemiddeld verstrijkt tussen het moment dat een sessie wordt opgehaald en het moment dat een sessie wordt afgesloten. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Gemiddelde werktijd
  De gemiddelde werktijd, per technicus en per dag. De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Langste sessie
  De duur van de langste sessie, per technicus en per dag. Dit is de maximale verstreken tijd tussen het tijdstip van ophalen (status Actief) en het tijdstip van afsluiten (status Gesloten). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale sessietijd
  De totale duur van alle sessies die in de geselecteerde periode zijn gestart, per technicus en per dag. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale actieve tijd
  De totale tijd die binnen de geselecteerde periode voor alle sessies in de actieve status is doorgebracht, per technicus en per dag. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (status Actieve status) en afsluiten (status Gesloten) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. De formule is: totale sessietijd - som (onderbrekingstijd + overdrachtstijd + herstarttijd + herverbindingstijd). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Totale werktijd
  De totale werktijd van alle sessies in de geselecteerde periode, per technicus en per dag. De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022