HELP FILE


De Calling Card aanpassen

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Let op: U moet zich als hoofdbeheerder aanmelden bij het Beheercentrum om deze handelingen uit te voeren.
Beperking: De LogMeIn123-app die beschikbaar is via de Microsoft Store en een beperkte set van de functies van de Calling Card voor Windows 10S biedt, kan niet worden aangepast.
 1. Selecteer het tabblad Calling Card.
 2. Bewerk de volgende opties, zoals gevraagd:
  Optie Beschrijving
  Toepassingsnaam De benaming van de applet op het apparaat van de gebruiker. Kies een naam waaraan klanten uw organisatie eenvoudig kunnen herkennen.
  Kleur menubalk, tekstkleur Via deze instellingen bepaalt u de kleur van de menubalk en de tekst die daarin wordt weergegeven. Het is belangrijk dat deze kleuren voldoende contrasteren, zodat de tekst goed leesbaar is.
  Rand Stel de kleur van de rand en de breedte ervan in pixels in.
  Voettekst Stel de kleur van de voettekst en de hoogte ervan in pixels in.
  Pictogrambestand Het pictogram waarop een klant klikt om de Calling Card te openen. Maximale bestandsgrootte is 50 kB. De bestandsindeling moet .ico zijn.
  Logo Het logo wordt getoond in de rechterbovenhoek van de Calling Card, zodra de verbinding met de technicus tot stand is gebracht. Om een voorbeeld te bekijken dat aan alle vereisten voldoet, kunt u het sjabloon downloaden.
  Koptekstafbeelding De koptekstafbeelding die bovenaan de Calling Card wordt getoond. Maximale bestandsgrootte is 100 kB. De bestandsindeling moet .bmp, .png, of .jpg zijn.
  Achtergrond De afbeelding die op de achtergrond van de Calling Card wordt getoond. Maximale bestandsgrootte is 100 kB. De bestandsindeling moet .bmp, .png, of .jpg zijn.
  Help-URL U kunt instructies voor de Calling Card beschikbaar stellen voor uw klanten. Via de Help-URL zijn deze instructies beschikbaar.
  Help-URL uitschakelen Selecteer deze optie wanneer u het Helpmenu-item niet op de Calling Card wilt weergeven.
  Voettekst en koppelingen In de voettekst van de Calling Card is ruimte voor vijf hyperlinks naar andere websites. U dient de tekst zo kort mogelijk te houden, omdat de regelafstand een probleem kan vormen als u alle vijf koppelingen of lange namen in de koppelingen gebruikt.
  Algemene voorwaarden Gebruik de velden van de voorwaarden en bepalingen om een aangepaste koppeling in te stellen naar de voorwaarden en bepalingen van uw organisatie of een andere wettelijke tekst.
  Tekst voorafgaand aan formulier U kunt deze velden gebruiken om maximaal drie regels tekst op te geven die bovenaan het dialoogvenster in de Calling Card worden weergegeven. Voorbeeld: "Vul alle velden in en klik op Verbinding maken met technicus"
  Tekst na formulier U kunt dit veld gebruiken om één regel tekst op te geven die onderaan het dialoogvenster Verbinden met externe support in de Calling Card wordt weergegeven. Voorbeeld: "Bedankt!"
  Aangepaste velden Kies de invoervelden die u wilt toevoegen aan de Calling Card-interface. Aangepaste Velden worden genoemd op het tabblad wereldwijde instellingen.
  Opmerking:Selecteer Tekst behouden om de waarden te behouden die door de klant zijn ingevoerd. Dit betekent dat de volgende keer dat een klant de Calling Card start, de eerder ingevoerde waarden behouden zullen worden.
  Coderegels Op de pagina Verbinding via pincode kunt u maximaal drie regels tekst opgeven om aan de gebruiker uit te leggen wat deze moet doen om het formulier juist in te vullen. Voorbeeld: "Voer de zescijferige pincode in die u hebt gekregen van uw technicus"
  Ondersteunde verbindingsmethoden De Calling Card kan gebruikt worden om kanaalsessies, pincodesessies (privésessies) of beide te initiëren.
  Standaard verbindingsmethode Stel de verbindingsmethode in die standaard weergegeven moet worden wanneer de Calling Card wordt geopend. Wanneer beide verbindingsmethodes actief zijn, kan de klant schakelen tussen de methoden middels het Verbindingsmenu op de Calling Card.
  Validatie bedrijfs-ID Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de Calling Card alleen pincodes accepteert die door de ondersteuningsorganisatie zijn aangemaakt die ook de Calling Card heeft geïnstalleerd.

  De optie Validatie bedrijfs-ID is standaard geselecteerd.

 3. Klik op Wijzigingen opslaan.