HELP FILE

Gegevens van klantsessie verwijderen

Beheerders kunnen persoonlijke gegevens van klanten verwijderen die verzameld zijn uit sessies die binnen technicusgroepen waaraan zij zijn toegewezen zijn uitgevoerd. Hoofdbeheerders kunnen persoonlijke klantgegevens in de hele ondersteuningsorganisatie verwijderen.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de organisatorische eenheid waarvoor u een rapport wilt genereren.
 2. Selecteer het tabblad Rapporten.
 3. Selecteer het rapporttype Sessierapport met behulp van het vervolgkeuzemenu Rapportgebied.
 4. Specificeer details en genereer het rapport zoals aangegeven in het gedeelte Een rapport genereren.

  Elke rij in het gegenereerde rapport verwijst naar een unieke sessie.

 5. Selecteer de rij die de gegevens van de klant bevat die u wilt verwijderen.
 6. Klik op het prullenbakpictogram aan het eind van de rij om alle klantgegevens die betrekking hebben op de geselecteerde sessie te verwijderen.

  Opmerking: De gegevens van de klant worden binnen 30 dagen verwijderd vanaf het moment dat deze in de wachtrij zijn geplaatst om verwijderd te worden.
  WAARSCHUWING: Verwijderingen in behandeling kunnen niet worden ingetrokken.