HELP FILE

Controleerfunctie Besturingscentrum beperken voor beheerdersEen hoofdbeheerder of een hoofdeigenaar van een account kan de rol van een beheerdersgroep beperken tot alleen controleren via het Besturingscentrum.

Als deze functie voor een beheerdersgroep is geactiveerd, hebben de leden geen toegang tot het Beheercentrum.

Tip: Deze functie wordt aanbevolen voor beheerders wiens rol het is om uitsluitend Technicusgroepen te controleren waaraan zij zijn toegewezen.
  1. Selecteer in het Besturingscentrum in de organisatiestructuur de beheerdersgroep waarvan u wilt dat deze alleen kan controleren via het Besturingscentrum.
  2. Selecteer het tabblad Organisatie.
  3. Selecteer Alleen toegang krijgen tot Besturingscentrum.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.