HELP FILE


Controleerfunctie Besturingscentrum beperken voor beheerders

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Een hoofdbeheerder of een hoofdeigenaar van een account kan de rol van een beheerdersgroep beperken tot alleen controleren via het Besturingscentrum.

Als deze functie voor een beheerdersgroep is geactiveerd, hebben de leden geen toegang tot het Beheercentrum.

Tip: Deze functie wordt aanbevolen voor Beheerders die uitsluitend tot taak hebben de Technician Groups waaraan zij zijn toegewezen te bewaken.
  1. Selecteer in het Besturingscentrum in de organisatiestructuur de beheerdersgroep waarvan u wilt dat deze alleen kan controleren via het Besturingscentrum.
  2. Selecteer het tabblad Organisatie.
  3. Selecteer Access Command Center alleen.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.