HELP FILE

Benoemen van Aangepaste Velden

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Met behulp van Aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over uw klanten of sessies. Stel de naam in van de verschillende velden zoals deze in rapporten en de Technician Console zullen verschijnen.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. InAangepaste Velden, stelt u de namen in van de verschillende namen.
    Optie Beschrijving
    Naam voor naamveld Dit veld wordt gebruikt als een hoofdidentificatiecode van de sessie. Sommige organisaties willen een werknemernummer of ID-code gebruiken, in plaats van een gegeven naam.
    Naam voor aangepaste velden Dit zijn verdere identificatiecodes voor sessies. Technici kunnen deze velden toevoegen als kolommen in hun Sessielijst. Technici met toegangsrechten om de In-line bewerking van wachtrijen te gebruiken, zullen in staat zijn de waarden te bewerken die tijdens een sessie in dit veld zijn ingevoerd.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.
Veldwaarden worden ingevoerd door de klant voor kanaalsessies; door de technicus voor privésessies.

Aangepaste velden zoals zichtbaar in de Technician Console

Opmerking: Om de naam te wijzigen van de aangepaste velden die in een kanaalformulier worden gebruikt, moet u de code voor Aangepaste live-supportformulieren bewerken wanneer u het in uw website integreert. Zie Een kanaal gebruiksklaar maken.
Let op: De standaard taal die door de organisatiestructuur van het beheercentrum wordt gebruikt, kanaalnamen, en aangepaste velden op het tabblad wereldwijde instellingen is ingesteld, naar gelang de taal die gebruikt wordt op het moment wanneer u zich aanmeldt voor een LogMeIn Rescue account. Deze functie beschermt de entiteitnamen van uw aangepaste velden en organisatiestructuur tegen ongewenste wijzigingen.