HELP FILE


Statusrapport van de beheerder

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport levert cumulatieve statusgegevens voor leden van de geselecteerde eenheid voor de geselecteerde periode.

Elke rij vertegenwoordigt één administrateur.

Beheerder ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Tip: Dit knooppunt-ID wordt weergegeven wanneer u met de muis over de beheerder in de Organization Tree gaat.
Naam beheerder
De naam van de beheerder zoals vastgelegd in het veld Naam op het tabblad Organisatie.
E-mail beheerder
Het e-mailadres van de beheerder zoals vastgelegd in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Status
De status van de beheerder op het moment dat het rapport wordt gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:
  • Actief
  • Inactief
Datatype: String. Datalengte: 8 tekens.
Type
Het type gebruiker voor wie de gegevens worden opgevraagd. Mogelijke waarden zijn:
  • Technicus
  • Beheerder
  • Hoofdbeheerder
Datatype: String. Datalengte: 22 tekens.
Gekoppeld aan
De naam van de Technician Group waaraan de beheerder is toegewezen. Datatype: String.
Laatste keer inloggen
De exacte tijd van de laatste login van de beheerder op Rescue. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.