product icon

Over de Live Chat Vertaaldienst

  Gebruik de Live Chat Vertaalfunctie om te communiceren met klanten die een andere taal spreken dan de technicus.

  Belangrijk: Live Chat Translation moet ingeschakeld zijn voor de technicus in het Administratiecentrum. Technician Console versie 7.50.3565 of later is vereist om de functie uit te voeren.

  Hoe werkt de Live Chat Vertaalfunctie?

  Opmerking: De vertaalservice voor live chat maakt gebruik van de Google Cloud Translation API. Ga voor meer informatie over de servicevoorwaarden naar Google Cloud Platform Terms of Service.
  De vertaalindicator in de titelbalk van het chatpaneel vertelt je dat de Live Chat Vertaalfunctie is ingeschakeld in je Technician Console.

  Wanneer de functie geactiveerd is, wordt het ⮂-pictogram tussen twee taalcodes weergegeven. De taal links staat voor de doeltaal (d.w.z. die van de klant), terwijl de taal rechts die van de technicus is. Wanneer de technicus een bericht naar de klant stuurt, wordt het automatisch vertaald naar de doeltaal en weergegeven in het chatlog in de volgende opmaak:

  Bericht in de taal van de technicus.

  Alleen het vertaalde bericht wordt weergegeven aan de kant van de klant. Wanneer ze de technicus antwoorden, vertaalt de Technician Console het bericht voordat het in het chatlog in de taal van de technicus wordt weergegeven.

  Opmerking: Live Chat Translation wordt gratis aangeboden en daarom behoudt GoTo zich het recht voor om de functie uit te schakelen indien het gebruiksbereik de limieten overschrijdt die in onze respectievelijke richtlijnen zijn gespecificeerd.

  De Live Chat vertaalfunctie configureren

  1. Klik op de vertaalindicator in de titelbalk van het chatpaneel.
  2. Configureer de vertaalopties in het pop-upvenster:
   • Applet: Selecteer de taal van de klant of gebruik de aanbevolen optie Taal automatisch detecteren.
   • Technician Console: Geeft de standaardtaal voor de technicus weer.
   • Selectievakje Vertalen:
    • Uitgeschakeld: Er worden geen berichten vertaald en het pictogram " | " wordt tussen de taalcodes weergegeven. Dit is de normale werking van de Technician Console.
    • Ingeschakeld: Het ⮂-pictogram wordt tussen de twee taalcodes weergegeven en de Technician Console vertaalt altijd de volgende berichten. Eerdere berichten in het chatlogboek worden niet vertaald.
   • Herstellen: De taal van de klant wordt hersteld naar de oorspronkelijke instelling vanaf het begin van de sessie.

  Hoe detecteert de TC de taal van de klant?

  In Instant Chat-sessies haalt de klantenapplet de taalinstellingen op uit de standaardtaal van het besturingssysteem of detecteert deze automatisch op basis van de door de klant ingevoerde tekst. Als de doeltaal nog niet bekend is en Taal automatisch detecteren is ingeschakeld, geeft de taalindicator een vraagteken (?) of een spatie weer. Je kunt de taalinstellingen indien nodig ook handmatig wijzigen.
  Opmerking: In de komende versies, wanneer de TC een mogelijke doeltaal detecteert, zal het de taalcode en een vraagteken (bijvoorbeeld: 'de?') weergeven om aan te geven dat het een taal heeft gedetecteerd, maar het is nog steeds in detectiemodus.
  Belangrijk: In de automatische detectiemodus worden er geen technicusberichten vertaald totdat de doeltaal betrouwbaar is ingesteld, omdat de doeltaalcode ontbreekt in de Applet.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 11 mei, 2023