HELP FILE


Werken met scripts

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Technici kunnen scripts en bronbestanden aanmaken en verzamelen in de Technician Console, zodat Rescue deze tijdens een actieve sessie kan overdragen en uitvoeren op de computer van de klant.