HELP FILE


Waarom moet ik Sales Tax betalen over mijn LogMeIn-product?

Voor producten en diensten die door LogMeIn USA, Inc. worden verkocht aan kopers in de Verenigde Staten, geldt misschien een lokale Sales Tax. De belasting die door LogMeIn USA in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van veel factoren, waaronder het type product of dienst en het adres van de koper. Om aan de belastingwetgeving op staats- en lokaal niveau te voldoen, past LogMeIn het belastingtarief toe dat gekoppeld is aan de locatie van de koper op de factuur, vooropgesteld dat de gekochte items op dat moment belastbaar zijn.

BTW/GST-tarieven kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming en het type product. De verkoop van digitale producten en diensten kan belastbaar zijn in het land waar de koper gevestigd is. Btw/GST wordt in rekening gebracht overeenkomstig de lokale wetgeving in elk land. Om aan de belastingwetgeving op lokaal niveau te voldoen, past LogMeIn het belastingtarief toe dat gekoppeld is aan de locatie van de koper op de factuur, vooropgesteld dat de gekochte items op dat moment belastbaar zijn. Zie de juridische informatie van LogMeIn voor meer informatie.

Informatie over verkoopbelasting – Alabama

Vanaf 1 januari 2020 verzamelt LogMeIn de SSUT (Simplified Sellers Use Tax) over verkopen aan klanten in Alabama en wordt de belasting namens klanten in Alabama doorgegeven aan het Alabama Department of Revenue, krachtens Rule 810-6-2-.90.02.

Het SSUT-programma stelt bepaalde verkopers in staat een vaste Use Tax van acht procent te innen, aan te geven en in te houden over alle verkopen naar locaties in Alabama.

Als u een restitutie (voor particulieren) of een tegoed (voor bedrijven) wilt aanvragen, gaat u naar https://myalabamataxes.alabama.gov/_/ en klikt u op Request a Simplified Sellers Use Tax Refund.