HELP FILE


Aangepaste velden configureren

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Met aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over klanten of sessies.