product icon

Aangepaste velden configureren

    Dit artikel is een leidraad voor Beheerders van rescue.

    Met aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over klanten of sessies.

    Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022