product icon

Controleren van de status van een technicus

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Statusinstellingen van de technicus regelen (Maximum aantal sessies, Bezet, Afwezig, Automatische afmelding)

  Rescue biedt een groep instellingen waarmee u de status van de technicus kunt beheren.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Kies onder Technician Console uit de volgende opties
   Optie Beschrijving
   Technicus kan maximaal X actieve sessies aan Stel het maximumaantal gelijktijdige sessies in dat u de technici wilt toestaan voor verwerking. Wanneer het maximumaantal sessies is bereikt, kan de technicus geen nieuwe sessies activeren.
   Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Rescue Lens sessie tegelijk afhandelen.
   Technicus gaat automatisch in de toestand Bezet wanneer hij meer dan X actieve sessies afhandelt Sessies kunnen niet worden overgedragen aan een technicus met de status Bezet, maar een technicus met de status Bezet kan wel alle sessies in zijn wachtrij zien en nieuwe sessies aannemen.
   Technicus gaat automatisch in afwezigheid na X minuten van inactiviteit Sessies kunnen niet worden overgedragen naar een technicus met de status Afwezig, maar een technicus met de status Afwezig kan wel alle sessies in zijn wachtrij zien en nieuwe sessies aannemen.
   De technicus meldt zich automatisch af na X minuut/minuten van inactiviteit Inactiviteit wordt gemeten als de tijd waarin geen acties worden ondernomen in de Technician Console. Bepaalde processen die in de Technician Console draaien, voorkomen het automatisch uitloggen, van ondermeer: een geopende sessie voor Besturing op afstand, Schermen delen, of Bestandsbeheer; een Bestandsoverdracht die in behandeling is; of een geopend "Opslaan" venster.
  4. Sla uw wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
   • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022