HELP FILE


Controleren van de status van een technicus

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Statusinstellingen van de technicus regelen (Maximum aantal sessies, Bezet, Afwezig, Automatische afmelding)

Rescue biedt een groep instellingen waarmee u de status van technici kunt controleren.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Onder Technician Console kunt u kiezen uit de volgende opties:
  Optie Beschrijving
  Technicus kan maximaal X actieve sessies hebben Stel het maximumaantal gelijktijdige sessies in dat u de technici wilt toestaan voor verwerking. Wanneer het maximumaantal sessies is bereikt, kan de technicus geen nieuwe sessies activeren.
  Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Rescue Lens sessie per keer behandelen.
  De technicus krijgt automatisch de status Bezet na meer dan X actieve sessies Sessies kunnen niet worden overgedragen aan een technicus met de status Bezet, maar een technicus met de status Bezet kan wel alle sessies in zijn wachtrij zien en nieuwe sessies aannemen.
  De technicus krijgt automatisch de status Afwezig na X min. van inactiviteit Sessies kunnen niet worden overgedragen naar een technicus met de status Afwezig, maar een technicus met de status Afwezig kan wel alle sessies in zijn wachtrij zien en nieuwe sessies aannemen.
  De technicus meldt zich automatisch af na X minuut/minuten van inactiviteit De inactiviteit wordt gemeten als de tijd waarin er geen handelingen plaatsvinden in de Technician Console. Bepaalde processen die in de Technician Console draaien voorkomen het automatisch uitloggen van onder meer: een geopende sessie voor Besturing op afstand, Schermen delen, of Bestandsbeheer; een Bestandsoverdracht die in behandeling is; of een geopend 'Opslaan'-venster.
 4. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen op alle technicusgroepen in uw organisatie toe te passen.