HELP FILE

Overgedragen sessies - uitgebreid rapport

Dit rapport toont gegevens van iedere overdracht door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

Iedere regel heeft betrekking op één overdracht.

Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overdrachttijd
De precieze tijd van de overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Wachttijd
De tijd voordat de klant de sessie afbreekt of opnieuw wordt overgedragen. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen door: Technicus-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus die de overdracht heeft uitgevoerd. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen door
Degene die de overdracht heeft gestart. De waarde System wordt geretourneerd voor kanaalsessies die automatisch worden overgedragen volgens de regels die zijn ingesteld bij Instellingen > Sessiebeheer > Wachtende sessies automatisch overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen van: Technicus- of kanaal-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen van
De technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan: Technicus- of kanaal-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus of het kanaal waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen aan
De technicus of het kanaal waarheen de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Opmerking bij overdracht
De waarde van het veld Opmerking in het dialoogvenster Sessie overdragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overdrachtstijd
De hoeveelheid tijd in overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen van: Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen van: Technicusgroep
De technicusgroep waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan: Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen aan: Technicusgroep
De technicusgroep waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Chatlogbestand
Er wordt een pictogram weergegeven indien er een chatlogbestand beschikbaar is. Klik op het pictogram om het logbestand te bekijken. Datatype: String. Datalengte: ongespecificeerd.