HELP FILE


Rapport Overgedragen sessies (uitgebreid)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport toont gegevens van iedere overdracht door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

Belangrijk: Dit rapporttype bevat GEEN gegevens voor Live Control sessies.

Iedere regel heeft betrekking op één overdracht.

Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overdrachttijd
De precieze tijd van de overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Wachttijd
De tijd voordat de klant de sessie afbreekt of opnieuw wordt overgedragen. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen door: Technicus-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus die de overdracht heeft uitgevoerd. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen door
Degene die de overdracht heeft gestart. De waarde System wordt geretourneerd voor kanaalsessies die automatisch worden overgedragen volgens de regels die zijn ingesteld bij Instellingen > Sessiebeheer > Wachtende sessies automatisch overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen van: Technicus- of kanaal-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen van
De technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan: Technicus- of kanaal-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicus of het kanaal waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen aan
De technicus of het kanaal waarheen de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Opmerking bij overdracht
De waarde van het veld Opmerking in het dialoogvenster Sessie overdragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overdrachtstijd
De hoeveelheid tijd in overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen van: Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen van: Technicusgroep
De technicusgroep waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan: Technicusgroep-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer van de technicusgroep waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overgedragen aan: Technicusgroep
De technicusgroep waaraan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Chatlogbestand
Er wordt een pictogram weergegeven indien er een chatlogbestand beschikbaar is. Klik op het pictogram om het logbestand te bekijken. Datatype: String. Datalengte: ongespecificeerd.