HELP FILE

De klantenquête instellen

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Beheerders kunnen een enquête op maat maken en activeren die aan het einde van een sessie door de klant ingevuld kan worden.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Selecteer onder Klantenquête de gewenste opties:
  Optie Beschrijving
  Geen klantenquête Kies Geen klantenquête als u niet wilt dat uw klanten een enquête invullen aan het einde van de sessie.
  Rescue-klantenquête gebruiken Kies Rescue-klantenquête gebruiken om antwoorden te verzamelen met behulp van een standaard Rescue enquête-interface. Het formulier kan maximaal tien vragen bevatten, elk met vijf vooraf gedefinieerde antwoordmogelijkheden of met open antwoordmogelijkheden. De enquête wordt aan het einde van de sessie aan de klant getoond. De resultaten van de enquête worden vermeld in het rapport Klantenquête, dat in het tabblad Rapporten wordt aangemaakt.
  Zelf-gehoste klantenquête gebruiken Kies Zelf-gehoste klantenquête gebruiken om klanten door te sturen naar een zelf-gehoste enquête of een externe enquêtetool. Voer de URL van uw enquête in het URL-veld in. Klanten worden aan het einde van de sessie doorgestuurd naar de opgegeven site. In dit geval worden de gegevens van de enquête niet vermeld in het rapport Klantenquête. In plaats daarvan wordt het systeem van de zelf-gehoste enquête of de externe site gebruikt.
  Voeg extra Rescue-sessiedetails toe aan deze URL Wanneer u gebruikmaakt van een zelf-gehoste of een externe enquête, selecteert u Voeg extra Rescue-sessiedetails toe aan deze URL om de waarde van de sessie-ID en de aangepaste velden naar de enquête te sturen. De volgende gegevens worden aan de enquête-URL toegevoegd:
  RescueSessionID=xxxxxxxxx&CField0=xxxxx&CField1=xxxxx&CField2=xxxxx&CField3=xxxxx&CField4=xxxxx&CField5=xxxxx
  Deze parameters kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een Rescue-rapport om te zetten in een extern rapport. Uw enquête moet worden gecodeerd om deze parameters te accepteren via een GET-verzoek.
  Opmerking: CField0, CField1 enzovoort hebben betrekking op Naam voor naamveld en andere aangepaste velden die zijn ingesteld in het tabblad Algemene instellingen. De waarden die aan de enquête worden doorgegeven, zijn de waarden die worden ingevoerd wanneer de sessie wordt gegenereerd.
 4. Klik op inschakelen en vervolgens op bewerken om vragen te activeren en te bewerken.
 5. Sla de wijzigingen op.
Tip: Om de resultaten van de enquête te bekijken, gaat u naar het tabblad Rapporten en genereert u een rapport Klantenquête.