HELP FILE

Sessiegegevens naar een URL sturen

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Met deze functie kunt u de Rescue Lens-sessiegegevens van uw technici laten posten naar een script dat u op uw eigen server plaatst.

Om deze functie te kunnen implementeren, is het goed dat u ervaring heeft met het afhandelen van webformulieren of XML-data. Voor deze functie moet u een doelpagina (URL) coderen en hosten waarheen de gegevens worden gestuurd.
Opmerking: LogMeIn geeft geen ondersteuning bij het opsporen van problemen in code.
Beperking: Alleen beschikbaar voor de desktopversie en de webgebaseerde versie van de Technician Console.
 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Voer onder Export van sessiegegevens de URL in waarheen u sessiegegevens wilt posten.

  U kunt in de volgende gevallen gegevens posten:

  • Elke keer dat een sessie wordt gestart (elke keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Alleen wanneer een sessie voor de eerste keer wordt gestart (de eerste keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Wanneer een sessie wordt beëindigd (als de sessie de status Gesloten krijgt)
  • Wanneer een sessie wordt onderbroken doordat deze wordt gepauzeerd of overgedragen naar een technicus
  • Wanneer de Technician Console wordt vernieuwd of gesloten

  • Voer een URL-adres in dat toegankelijk is voor uw technici. Bijvoorbeeld: http://webserver/pad
  • Voor authenticatie gebruikt u deze notatie: http://[gebruikersnaam]:[wachtwoord]@webserver/pad
 4. Kies ervoor de sessiegegevens als HTML-formulierparameters of als XML-gegevens te posten.
 5. Standaard wordt het volledige logbestand van de chat verzonden. Om in te stellen hoe chatgegevens worden verzonden, maakt u een selectie uit de volgende opties:
  • Selecteer Chat-tekst verwijderen uit verzending naar URL om alleen systeemberichten te versturen. Alle chat-communicatie tussen de technicus en de klant wordt dan weggelaten.
  • Selecteer Chat-tekst uit het geheugen van het Rescue-datacenter verwijderen om te zorgen dat alleen systeemberichten worden doorgestuurd naar het Rescue-datacenter wanneer een sessie wordt overgedragen of onderbroken, of wanneer de browser waarin de Technician Console draait, tijdens een sessie wordt vernieuwd of afgesloten. Alleen systeemberichten worden aan het einde van een sessie verstuurd.
 6. Sla de wijzigingen op.