HELP FILE


Een technicusgroep maken

Hoofdbeheerders kunnen overal in de organisatie technicusgroepen maken, terwijl beheerders alleen groepen kunnen maken onder de technicusgroep waaraan ze zijn toegewezen.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de locatie in de organisatie waar u de nieuwe technicusgroep wilt toevoegen en klik op Groep maken.
    • Om de nieuwe technicusgroep toe te voegen op het hoofdniveau, klikt u met de rechtermuisknop op Technici in de organisatiestructuur.
    • Om de nieuwe technicusgroep als een subgroep van een bestaande technicusgroep toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop in de organisatiestructuur op de gewenste groep.

    Resultaat: Een nieuwe technicusgroep wordt aan de organisatiestructuur toegevoegd op de gekozen locatie.

  2. Typ een Groepsnaam en een Beschrijving.
  3. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de groep te activeren.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.